AKTUELLT

Viktigt att vaccinera

Vaccinationer skyddar ditt barn mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador.

Barn i olika åldrar. Illustration.

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tio sjukdomar. Flickor erbjuds ytterligare ett vaccin.  De vaccinationer som alla barn erbjuds kallas gemensamt för det allmänna vaccinationsprogrammet. I det ingår vaccin mot

Vissa regioner erbjuder vaccin mot ytterligare några sjukdomar.

Vaccination mot rotavirus kommer att införas i vaccinationsprogrammet för barn under 2019.

I artikeln om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn kan du läsa mer om vaccinationerna, sjukdomarna och hur det går till att vaccinera ett barn. 

Till toppen av sidan