Aktuellt i Örebro län

Så ser vaccinplaneringen ut vecka 24 i Region Örebro län

Innehållet gäller Örebro län

11 juni: Under vecka 24 vaccinerar Region Örebro län med 20 000 doser vaccin. Nu pågår vaccination i fas fyra och personer födda 1981 eller tidigare ska boka tid för vaccination.

Under vecka 24 kommer Region Örebro län att vaccinera med  20 000 doser vaccin. Vaccindoserna fördelas både till dem som får första och andra sprutan. Nu är det personer som är födda 1981 eller tidigare som ska boka tid för vaccination. Bokningen fortsätter också att vara öppen för alla tidigare grupper.

- Vi fortsätter att vaccinera dem som är 40 år och äldre under kommande vecka. Nu får vi större leveranser med vaccin och har en planering för att gå nedåt i åldrarna under de kommande veckorna. Vi fortsätter att dela in i åldersintervall med fem år i taget, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

De här vaccineras nu

De som kan boka tid för vaccination under vecka 24 är:

  • Du som är född 1981 eller tidigare.
  • Du som är 18 år eller äldre och tillhör en utpekad riskgrupp.
  • Du som är 18 år eller äldre, gravid och har passerat graviditetsvecka 12. 
  • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
  • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd eller personlig assistans.
  • Du som arbetar i hemsjukvård, i hemtjänst eller på särskilda boenden, som boendestödjare eller personlig assistent samt vård- och omsorgspersonal som arbetar vårdnära.

För unga med kronisk sjukdom gäller speciella rekommendationer. De som berörs får mer information via sin vårdkontakt. 

Över 50 procent har fått första dosen vaccin

I Örebro län har 133 385 personer fått sin första dos vaccin och 72 942 personer den andra. Det innebär 54,38 respektive 29,80 procent av länets befolkning. Siffrorna kan komma att justeras upp i efterhand.

Till toppen av sidan