Aktuellt i Örebro län

Vaccinplanering vecka 26 – öppnar för personer födda 1991 eller tidigare

Innehållet gäller Örebro län

24 juni: Vecka 26 vaccinerar Region Örebro län med 23 000 doser vaccin. Under veckan kommer det att finnas 14 000 bokningsbara tider för dem som ska ta första dosen. Nu öppnar också tidsbokningen för personer födda 1991 eller tidigare.

Under vecka 26 kommer Region Örebro län att vaccinera med 23 000 doser vaccin. Av dem ges 14 000 doser till dem som ska ta sin första spruta, vilket innebär att det kommer att finnas 14 000 vaccinationstider att boka via 1177.se och telefonbokning.

- Det här blir lite av en rekordvecka. Sannolikt är det den vecka som vi har flest vaccindoser under hela vaccinationskampanjen så många kommer att kunna få vaccin nu, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

Bokningen öppnar för personer över 30 år

Nu öppnar bokningen för en ny yngre åldersgrupp och personer som är födda 1991 eller tidigare ska boka tid för vaccination. Bokningen fortsätter också att vara öppen för alla tidigare grupper.

- Vi har god täckningsgrad i de tidigare åldersgrupperna. Nu gäller det att hålla i och gå på sin bokade tid för dos två för att få fullgott skydd, säger Erik Fredholm.

De här vaccineras nu

De som kan boka tid för vaccination under vecka 26 är:

  • Du som är född 1991 eller tidigare
  • Du som är 18 år eller äldre och tillhör en utpekad riskgrupp.
  • Du som är 18 år eller äldre, gravid och har passerat graviditetsvecka 12. 
  • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
  • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd eller personlig assistans.
  • Du som arbetar i hemsjukvård, i hemtjänst eller på särskilda boenden, som boendestödjare eller personlig assistent samt vård- och omsorgspersonal som arbetar vårdnära.

För unga med kronisk sjukdom gäller speciella rekommendationer. De som berörs får mer information via sin vårdkontakt. 

Över 150 000 har fått första dosen vaccin

I Örebro län har 153 357 personer fått sin första dos vaccin och 98 998 personer den andra. Det innebär 62,41 respektive 40,39 procent av länets befolkning. Siffrorna kan komma att justeras upp i efterhand.

Till toppen av sidan