Aktuellt i Örebro län

Uppdaterad rekommendation för vaccinerade personer som är hushållskontakt eller nära kontakt till person med bekräftad covid-19

Innehållet gäller Örebro län

2021-06-17: För att vara undantagen från rekommendation om isolering och provtagning gäller nu att man ska vara vaccinerad med två doser vaccin och det ska ha gått minst två veckor sedan dos 2. Särskilda rutiner gäller för vård- och omsorgspersonal.

Personer som är fullvaccinerade (två doser) för minst två veckor sedan och är hushållskontakt till person med bekräftad covid-19:

  • Är undantagna förhållningsregler. Det innebär att de kan arbeta/studera och behöver inte provta sig så länge de är symtomfria.

Vård och omsorgspersonal ska dock lämna prov för covid-19 även om de är symtomfria. Provtagning sker snarast samt ytterligare en gång 5 dagar efter att den person i hushållet som har covid-19 tog sitt prov. De kan arbeta i väntan på provsvar.

Personer som är fullvaccinerade (två doser) för minst två veckor sedan och är nära kontakt till person med bekräftad covid -19:

  • Är undantagna rekommendationer om provtagning så länge de är symtomfria. Nära kontakt innebär kontakt inom 2 meter, sammanlagt 15 minuter, under 24 timmar.

Vård- och omsorgspersonal ska dock lämna prov för covid -19 även om de är symtomfria. Provtagning sker snarast samt ytterligare en gång 5 dagar efter senaste kontakt med den smittade (gäller inte om adekvat skyddsutrustning i arbetet har använts). Om det redan hunnit gå 4 dagar eller mer sedan senaste kontakt med den smittade räcker det med 1 prov. Har det gått mer än 7 dagar tas prov endast vid symtom. De kan arbeta i väntan på provsvar.

Vid symtom ska man stanna hemma och provta sig för covid-19 snarast oavsett om man är fullvaccinerad eller ej.

Den som haft bekräftad covid-19 senaste sex månaderna ska stanna hemma vid symtom men behöver inte provta sig.

Läs mer 

Till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19 (1177.se)

Smittskydd • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se) 

Till toppen av sidan