Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

AKTUELLT I ÖREBRO LÄN

Tveka inte att söka vård om du tror att du är allvarligt sjuk

Innehållet gäller Örebro län

Att människor inte vill belasta vården i onödan är bra. Men det finns risk för att man inte söker vård för svåra besvär trots att man behöver. Det kan få allvarliga konsekvenser. Vården i Region Örebro län har kapacitet att ta emot både covid-patienter och andra akuta sjukdomstillstånd. Tveka inte att söka vård om du tror att du är allvarligt sjuk.

Vissa symtom, som till exempel bröstsmärtor, ska man inte bortse från. Andra exempel på tillstånd som man bör vara uppmärksam på är buksmärtor och allvarliga skador. Vid dessa tillfällen måste man söka vård.

Detta gäller även personer som har symtom som kan stämma med covid-sjukdom. Får du andningsbesvär eller någon annan plötslig försämring får du inte tveka att söka vård.

Vården har kapacitet att ta emot både covid-patienter och andra akuta sjukdomstillstånd

För hälso- och sjukvården gäller samma ansvar som innan coronapandemin. Du ska därför inte vara orolig för att du utnyttjar vårdens resurser i onödan.

Du behöver heller inte vara orolig för att söka vård av rädsla för att bli smittad av coronaviruset på till exempel sjukhuset. Vi bedömer vad som är bäst för dig utifrån dina förutsättningar och i vissa fall kan vården komma till dig. Det gäller särskilt om du bor på ett särskilt boende/äldreboende.

Du som redan har en pågående kontakt med en mottagning, vänta inte utan ring dem om du känner att ditt sjukdomstillstånd har försämrats. En ny bedömning kan behöva göras.

Till toppen av sidan