Aktuellt i Örebro län

Testa dig för covid-19? Nu kan du hämta testkit från låda

Innehållet gäller Örebro län

26 april: Nu utökar Region Örebro län testkapaciteten i länet ytterligare genom att införa Lådan. Från utplacerade lådor kan du som behöver testa dig för covid-19 hämta ett testkit och lämna in ditt prov när du tagit det. Du behöver inte beställa eller boka tid. Däremot behöver du ha e-legitimation för att kunna koppla ditt prov till dig och registrera provet på 1177.se. Vård-, omsorgs- och samhällsviktig personal rekommenderas i nuläget att beställa prov och boka tid som tidigare.

- Utifrån läget med stor samhällsspridning är det väldigt bra att vi kan utöka tillgängligheten och ta prov utan att behöva boka tid, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Lådan

Lådan prövas just nu på några platser i länet som ett pilotprojekt. Ambitionen är att det ska finnas en låda utanför varje vårdcentral framöver.

- Det kanske verkar enkelt att bara ställa ut lådor, men det är mycket arbete som ligger bakom. Nu testar vi att tekniken håller, att våra logistikflöden och instruktioner fungerar och hur det hela tas emot. Fungerar allt såsom vi hoppas kommer vi inom kort utöka med lådor på fler ställen, säger Maria Gunnarsson, Region Örebro läns samordnare för provtagning covid-19.

Bemannade provtagningsmottagningar finns kvar

För dig som inte har e-legitimation eller av andra skäl inte kan hämta ett testkit för egenprovtagning, för att ta prov på sig själv, kan du beställa prov och boka tid på en bemannad provtagningsmottagning som tidigare. I första hand är det dock egenprovtagning som erbjuds även på bemannade mottagningar.

Personal

Under pilotinförandet kommer ett par kliniker i länet få testa det nya provtagningsflödet som en mindre utvärdering. Under tiden rekommenderas övrig vård-, omsorgs- och samhällsviktig personal (priogrupp 2 och 3) att fortsätta beställa prov och boka tid som tidigare via 1177.se eller enligt lokal rutin.

Pilotprojekt: Lådan – hämta och lämna testkit för covid-19

Så här går det till:

  • Hämta testkit från Lådan
  • Ta prov
  • Registrera prov på 1177.se med hjälp av mobiltelefon/dator och e-legitimation
  • Lämna prov i Lådan för analys
  • Provsvar syns via 1177.se

Mer information

Läs mer om var lådor finns och hur provtagningen går till på sidan Provtagning för covid-19 (PCR).

Nyhet 29 april: Är du säker på att du slutförde registreringen av ditt testkit från Lådan? Dubbelkolla så att du får ditt provsvar.

Till toppen av sidan