Aktuellt i Örebro län

Kostnadsfria resor med buss och färdtjänst till vaccinationsmottagning

Innehållet gäller Örebro län

Du som behöver resa kollektivt kan resa kostnadsfritt till vaccinationsmottagningen i likhet med vad som gäller för andra typer av besök hos hälso- och sjukvården. Den som har färdtjänsttillstånd kommer också kunna resa till vaccinationsmottagningen, utan att behöva betala egenavgift för resan.

För dig som väljer att resa kollektivt gäller det, som för alla andra, att bara resa om du känner dig fullt frisk och att använda munskydd i rusningstrafik samt i övrigt följa de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Du som bokar tid för vaccination via e-tjänsterna på 1177.se kommer att få ett sms som kvittens och det sms:et gäller sedan som biljett för resan med buss. Har du bokat via telefon eller går på drop-in, får du resa till vaccinationsmottagningen utan biljett. På hemresan ska du visa upp vaccinationskort vid en biljettkontroll.

Du som har ett giltigt färdtjänsttillstånd kan resa med färdtjänstens fordon och bör då boka resan i så god tid som möjligt.

Den som har intyg för sjukresa får inte resa med Serviceresor till och från vaccination, då detta inte räknas som ett vårdbesök. Det går inte heller att få ersättning för att resa med egen bil. För att beviljas färdtjänst krävs att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer, utifrån en varaktig funktionsnedsättning. Mer information om färdtjänst.

Till toppen av sidan