Aktuellt i Örebro län

Påminnelser för obetalda fakturor

Innehållet gäller Örebro län

9 november: Den 1 januari 2021 bytte Region Örebro län ekonomisystem och sedan dess har det inte skickats ut några påminnelser för obetalda fakturor. I november kommer påminnelserutinen att starta upp och därmed lämnas obetalda fakturor över till inkassoföretaget Visma.

I samband med det skickas påminnelser för flera månaders obetalda fakturor till Region Örebro läns patienter och övriga kunder. I uppstarten av påminnelserutinen kan fel i systemet förekomma vilket skulle kunna visa sig på utskickade fakturor.

Har du frågor kring obetalda fakturor eller annat som rör detta ska du i första hand vända dig till Visma.

Kontaktuppgifter

Visma, telefon: 0771-23 24 02
Visma, mejl: kontakt.vfs.se@visma.com

Vill du ha en kopia på din obetalda faktura?

1177.se:  Logga in i E-tjänsten, välj ”övriga tjänster”

Patientfakturor:  patientfakturor@regionorebrolan.se

Folktandvården: ftv.kundcenter@regionorebrolan.se eller kontakta din klinik via telefon eller e-tjänst

Sjukresor: sjukreseenheten@orebroll.se

Till toppen av sidan