AKTUELLT I ÖREBRO LÄN

Förändrade avgifter för besök och hjälpmedel i Hälso- och sjukvården

Innehållet gäller Örebro län

Från och med 1 januari 2020 gäller nya patientavgifter i Region Örebro län. Flera avgifter förändras och några nya avgifter tillkommer.

Några exempel:

Avgiften för besök till läkare vid vårdcentral, ökar från 150 till 200 kronor. I de flesta regioner och landsting kostar redan ett läkarbesök minst 200 kronor, så här hamnar Region Örebro län nu i samma nivå.

Ett besök på akutmottagning blir 120 kronor dyrare och kommer kosta 400 kronor. Ett sjukvårdsbesök via video (digitalt vårdbesök) kommer att kosta lika mycket som ett fysiskt besök det vill säga 200 kronor.

Läs mer på sidan Patientavgifter i Örebro län.

Till toppen av sidan