Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt i Örebro län

Fallskador kan förebyggas

Innehållet gäller Örebro län

13 oktober. I takt med att vi blir äldre ökar risken att drabbas av benskörhet, osteoporos. Ett skörare skelett ökar risken för fall och frakturer och andra skador. Det kan bidra till minskad självständighet, försämrad livskvalitet och ibland även dödsfall. Men många fallskador kan förebyggas.

balansträning med två äldre kvinnor och två fysioterapeuter

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor dör, läggs in på sjukhus och besöker akutmottagningen. Men det gör det inte försent att fortsätta att träna styrka och balans. Faktum är att genom att träna upp din balans och styrka kan många fallskador förhindras.

Här får du tips: regionorebrolan.se/fallskador

Till toppen av sidan