AKTUELLT I ÖREBRO LÄN

Enormt tryck på provtagningen i länet

Innehållet gäller Örebro län

13 november: Under de senaste veckorna har Region Örebro län varit ett av de län som analyserat allra flest PCR-prover per 1000 invånare. Sedan ungefär en vecka tillbaka är dock trycket på provtagningen större än vad laboratoriet och dess underleverantör klarar av att analysera. Intensivt arbete pågår för att kunna erbjuda provtagning till personer med symtom så snabbt som möjligt.

Enormt tryck på provtagningen i länet

- Det stora trycket innebär just nu längre väntetider än vad vi vant oss vid den senaste tiden och därför behöver man vara extra vaksam på eventuella symtom för covid-19 och stanna hemma om man upplever några, även om möjlighet till provtagning inte finns på en gång, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare Region Örebro län.

Nytt externt laboratorium igång
Den här veckan började ett nytt externt laboratorium analysera en del av regionens prover. Dialog förs med ytterligare externa laboratorier som en del i att kunna möta den stora efterfrågan på provtagning.

- Vissa kan tyvärr upplevt längre provsvartider än vanligt under den här veckan, då alla flöden inte fungerade optimalt med det nya laboratoriet på en gång. Över lag har det fungerat bra, men vi jobbar för att svarstiderna ska bli bättre till i början av nästa vecka, säger Martin Sundqvist, Överläkare Laboratoriemedicinska kliniken.

Du kan i regel se ditt provsvar inom 4 dygn efter provtagning via 1177.se. Brevsvar tar ytterligare 1-2 dygn.

Endast provtagning vid symtom eller efter uppmaning från vården
- För att personer med störst behov ska kunna boka provtagning är det viktigt att påminna om att det endast är de med symtom eller som är uppmanade från vården som ska boka tid för provtagning. Man ska inte ta prov för kontroll efter att man varit sjuk, säger Gunlög Rasmussen.

Samhällsviktiga verksamheter med bemanningssvårigheter
De provtagningstider som finns för samhällsviktiga verksamheter behöver också nyttjas klokt. Endast anställda med symtom och som arbetar inom organisationer med bemanningssvårigheter på grund av covid-19 uppmanas boka dessa tider.

Mer information
Lämna prov för covid-19 
Ditt provsvar för covid-19 

Till toppen av sidan