Välja specialistvårdsmottagning i Region Örebro län

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Du kan kontakta specialistvårdsmottagningar med egen vårdbegäran eller få en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Du kan även kontakta privata specialistvårdsmottagningar som har avtal med ett landsting eller en region, enligt reglerna om valfrihet. Men då gäller inte vårdgarantin och du kan heller inte få ersättning för sjukresor.

Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka specialistvård i Region Örebro län ska du följa de eventuella remisskrav som finns i ditt hemlandsting.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning, kan du om du är osäker på var du kan få bäst hjälp, alltid vända dig till en vårdcentral först. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagningen med en egen vårdbegäran.

Om du har fått en remiss till en mottagning behöver du inte göra något. Mottagningen bedömer om och när du ska tas emot för ett besök och skickar en kallelse till ett besök.

Fäll ihop

Du kan få specialistvård genom egen vårdbegäran

Du kan få specialistvård genom egen vårdbegäran

Läs mer om egen vårdbegäran.

Fäll ihop

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för kan du välja en annan specialistvårdsmottagning för samma besvär.

Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt. För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i det nationella kvalitetsregistret. I kvalitetsregistret samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Fäll ihop

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgarantin innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller som regel bara om du söker vård inom landstinget där du är folkbokförd. Om vården inte kan ges inom vårdgarantitiden i hemlandstinget kan du remitteras till en vårdgivare i ett annat landsting. Läs mer om vårdgaranti. Det är Vårdslussen inom Region Örebro län som skriver remiss för vårdgaranti.

När du själv väljer vård i något annat landsting har du som regel inte rätt att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.Om du har fått en vårdgarantiremiss har du rätt till sjukreseersättning. Läs mer om sjukresor.

Fäll ihop

Välja specialistvård i annat landsting/region

Välja specialistvård i annat landsting/region

Du kan söka öppenvård i andra landsting och regioner, även högspecialiserad vård som finns på ett fåtal platser i landet. Olika landsting och regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. Du kan ta reda på vilka landsting som kräver remiss och för vilken typ av vård i detta dokument från Sveriges kommuner och landsting.

Inläggning i sjukhusvård

Om du har gjort ett valfrihetsbesök i ett annat landsting och läkaren där föreslår inläggning i sjukhusvård krävs först ett godkännande via Vårdslussen inom Region Örebro län.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Berätta på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Publicerad:
2014-12-02