Barnets längd i vuxen ålder

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Det går inte att på ett säkert sätt beräkna hur långt ett barn kommer att bli som vuxen. En persons slutliga längd beror till stor del på ärftlighet. Tidpunkten för när barnet kommer i puberteten spelar också stor roll, liksom sjukdomar och livsvillkor under uppväxten.

Puberteten

Puberteten

Om ett barn utvecklas enligt sina ärftliga förutsättningar och föräldrarna kom in i puberteten vid en genomsnittlig ålder kommer barnet troligen att följa sin tillväxtkurva tills det är vuxet. Om barnet däremot kommer in i puberteten tidigare eller senare eller om pubertetsspurten inte får den omfattning man förväntat, kan barnets vuxenlängd bli helt annorlunda än den beräknade.

Fäll ihop

Ärftligheten

Ärftligheten

Längd ärvs från föräldrar till barn men anlagen för kroppslängd är inte helt känd i detalj. Det är många olika arvsanlag som tillsammans har betydelse, till exempel anlag för vissa sjukdomar som påverkar tillväxten.

Tillväxten beror också på hur fort barnet växer och hur lång tid det har på sig att växa. Tiden barnet har på sig avgörs av hur gammalt det hunnit bli när puberteten startar. Ett barn kan alltså exempelvis från den ena föräldern ärva en långsam tillväxt och från den andra föräldern en tidig pubertet. Barnet kommer då att bli kortare som vuxen än den längd som beräknats utifrån medelföräldralängden. Ett barn som ärvt en snabb tillväxt men kommer i puberteten sent kan i stället bli mycket långt.

Fäll ihop

Maten

Maten

Barn som föds upp på mat med lågt protein- och energinnehåll växer långsammare och kan bli kortare som vuxna.

Det är bra att kontakta dietist för råd, till exempel via BVC, för att förebygga näringsbrist om barnet till exempel äter vegetariskt eller annan speciell kost.

Fäll ihop

Levnadsvillkoren

Levnadsvillkoren

Uppväxtförhållanden spelar en avgörande roll för tillväxten. Levnadsstandarden och hälsan är de viktigaste orsakerna till de stora variationer som finns bland människor av olika ursprung när det gäller tillväxten.

Både barn och föräldrar kan vara korta om de i flera generationer vuxit upp i familjer som präglas av missbruk och våld eller andra missförhållanden. Det kan ge intryck av att det finns en ärftlig kortvuxenhet.

Barn som tidigare levt under knappa eller svåra förhållanden och plötsligt kommer till en ny miljö med god tillgång på mat och trygghet, kan komma i puberteten tidigt. Det är till exempel ganska vanligt bland adopterade barn och flyktingbarn som kommer till ett land med högre levnadsstandard.

För flickor som levt sina första år under mycket svåra förhållanden kan det innebära att de kommer i puberteten före skolåldern.

Om barnet är litet och kortväxt när levnadsstandarden blivit högre, brukar förlorad längd och vikt komma ikapp ganska fort. Genom att puberteten startar tidigt slutar barnet växa tidigt och blir som vuxen ofta kortväxt ändå.

Fäll ihop

Hur man beräknar barnets längd som vuxen

Hur man beräknar barnets längd som vuxen

För att kunna räkna ut barnets längd som vuxen, vilket är samma sak som medelföräldralängden , lägger man ihop föräldrarnas längder och drar ifrån 13 cm för en flicka eller lägger till 13 cm för en pojke. Därefter delar man med två.

Nio av tio barn får en längd som hamnar i intervallet mer eller mindre än tio centimeter från de biologiska föräldrarnas beräknade medellängd.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2011-09-16
Skribent:

Lars Gelander, läkare, specialist i barnmedicin, Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Angereds Närsjukhus, Göteborg

Redaktör:

Linda Ahlqvist, 1177.se

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden