Infektioner hos barn - smittguide

Skriv ut (ca 25 sidor)
Barn som tvättar händerna.

Lär ditt barn att tvätta händerna ofta – alltid före maten och efter toalettbesök. Max, som går i förskolan, vet hur man gör. Fotograf/Illustratör: Emmali Anséus

Skriv ut

Det är vanligt att barn får infektioner, speciellt under de första åren i förskolan eller annan barnomsorg. En del sjukdomar smittar innan barnet har fått tydliga symtom.

Det är alltid bra att vara extra noga med hygienen när man själv eller barnet har en infektion. Ett av de bästa sätten att minska smittspridning är att tvätta händerna ofta och alltid före maten och efter toalettbesök. Det är också bra att lära barnet att hosta i armvecket istället för i händerna, och att göra det själv som vuxen.

Man kan använda engångsnäsdukar när någon i familjen har snuva och tvätta snuttefilt, gosedjur och leksaker som barnet har använt, efter en infektion.

När kan barnet gå tillbaka till barnomsorgen eller skolan?

Det är viktigt att barnet är tillräckligt piggt för att orka med en dag tillsammans med andra barn och vuxna i de vanliga aktiviteterna.

Om ett barn som har barnomsorg har varit dålig i magen kan barnet gå tillbaka dit när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft diarré under två dygn. Barn i skolan som har varit dålig i magen ska stanna hemma i ett till två dygn efter att det har blivit frisk.

Allmänfarlig och anmälningspliktig sjukdom

En sjukdom som klassas som allmänfarlig är anmälningspliktig. Det betyder att läkaren enligt lag är skyldig att anmäla sjukdomsfallet till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. På det sättet finns det möjlighet att kartlägga och förhindra spridning av smittan.

Förskolans rutiner

Förskolan ska ha hygienrutiner för att bryta och förebygga smittspridning på förskolan. Kommunens miljönämnd kontrollerar att dessa rutiner sköts som de ska.


Borrelia

Borrelia

Vissa fästingar är infekterade av borreliabakterier som vid ett fästingbett kan överföras till barnet. Risken att bli sjuk i borrelia efter ett fästingbett är liten.

Man kan till viss del skydda sig mot fästingbett, till exempel genom att bära stövlar, långbyxor och långärmade tröjor i områden där fästingar finns. Genom att ta bort fästingar så snart de upptäcks, helst inom ett dygn, kan man minska risken för borreliainfektion.

Symtom

Det vanligaste symtomet vid en borreliainfektion är ett rodnat, ofta ringformat utslag runt fästingbettet som syns efter några dygn. Den rödaktiga ringen blir större med tiden.

Inkubationstid

Det tar mellan en till fyra veckor efter ett fästingbett tills man får symtom.

Behandling

Om man misstänker att ett barn har fått borrelia ska man kontakta vården. Borrelia behandlas med antibiotika.

Ska barnet stanna hemma?

Nej, smittan överförs inte direkt från person till person.

Fäll ihop

Feber

Feber

Barns normala temperatur varierar, framför allt beroende på hur aktivt barnet är. Barn har feber om temperaturen efter en halvtimmes vila är över 38 grader. Feber är kroppens normala reaktion på en infektion och ett led i kroppens försvar mot virus- och bakterieangrepp. En del barn är pigga trots febern, medan andra blir medtagna och trötta.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Barn som har barnomsorg eller går i skolan behöver ha minst en feberfri dag utan febernedsättande läkemedel i kroppen innan det går tillbaka dit. Barnet ska orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Femte sjukan

Femte sjukan

Femte sjukan är en virussjukdom som är vanligast hos barn mellan två och tolv år. Viruset smittar från person till person genom direkt kontakt eller via luftburna mikroskopiska droppar från näsa och hals, som sprids vid till exempel hosta och nysning. Barn kan vara smittbärare utan att få symtom.

Symtom

Barnet brukar ha lindriga besvär. Ibland börjar det med trötthet, feber, illamående, eller diarré. Efter några dagar får barnet rodnader på kinderna. Efter ytterligare några dagar kan utslaget sprida sig till andra delar av kroppen, framför allt på armarnas och benens utsidor. Utslagen ser ibland ut som girlanger. De brukar försvinna inom någon vecka, men kan återkomma en eller flera gånger.

Inkubationstid

Det tar ungefär 10 dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Sjukdomen går över av sig själv.

Ska barnet stanna hemma?

Ett barn med femte sjukan kan gå till förskolan när det är feberfritt även om utslagen är kvar. Barnet ska orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Förkylning

Förkylning

Förkylning orsakas av virus och är den vanligaste infektionen hos barn. Förkylningsvirus är smittsamt och sprids både via luften genom till exempel nysningar och vid direktkontakt via händerna. Barnet smittar någon dag innan förkylningen bryter ut och sedan i ytterligare några dagar.

Symtom

Snuva, nästäppa och nysningar är de vanligaste symtomen. Andra besvär i luftvägarna kan vara ont i halsen, hosta, heshet, huvudvärk eller feber.

Inkubationstid

Det tar mellan en till tre dagar från det att man har smitttats tills man blir sjuk. Förkylningen brukar gå över av sig själv inom en till två veckor.

Ska barnet stanna hemma?

Barnet behöver inte vara hemma från förskolan på grund av förkylningen såvida det inte är trött, febrigt och inte orkar med att vara där. Barnet ska orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Halsfluss av streptokocker

Halsfluss av streptokocker

Halsfluss är en infektion som orsakas av virus eller bakterier i halsmandlarna, oftast streptokockbakterier. Streptokocker sprids via till exempel saliv, genom direktkontakt eller kontakt med föremål, till exempel leksaker eller handdukar. Sjukdomen smittar från någon dag innan barnet får symtom och flera veckor efteråt om barnet inte får behandling. Vid antibiotikabehandling brukar barnet inte smitta efter två dygns behandling.

Symtom

Symtom på halsfluss är feber och svullna, rodnade, ömma och vitprickiga halsmandlar. Barn som har en halsfluss som orsakas av streptokocker är sällan förkylda samtidigt och brukar inte ha någon klar rinnsnuva eller hosta. Barn som är yngre än tre år brukar inte ha typiska symtom på halsfluss utan får istället feber och tjock snuva.

Inkubationstid

Det tar mellan en till tre dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Streptokockinfektioner behandlas ofta med antibiotika i tio dagar.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Ett barn som har haft en streptokockinfektion kan gå tillbaka till barnomsorgen eller skolan efter minst två dygns antibiotikabehandling om barnet är så piggt att det orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Hepatit A

Hepatit A

Hepatit A kallas även gulsot och orsakas av ett virus som ger en inflammation i levern. Hepatit A smittar via förorenat vatten men även genom mat. Smittan kan även föras mellan människor från avföring via händerna till munnen. Barn under fem år får sällan symtom och kan därför smitta andra innan det är klart varifrån smittan kommer.

Symtom

Om ett barn får symtom kan de likna de vid en vanlig luftvägsinfektion. I ett senare skede kan leverinflammationen visa sig bland annat genom att ögonvitorna blir gulfärgade, att hyn ser solbränd ut och att urinen blir mörkfärgad. Det brukar även kallas för gulsot.

Inkubationstid

Det tar mellan två till sex veckor från det att man har smittats tills man blir sjuk. Barn smittas oftast i samband med utlandsvistelse. När man har haft sjukdomen en gång är man immun.

Behandling

Sjukdomen går över av sig själv efter några veckor. De flesta blir helt friska, men man kan vara trött en lång tid efteråt.

Det finns vaccin mot hepatit A som kan ges i förebyggande syfte från ett års ålder och som ger ett långvarigt skydd. Man kan få information om vaccination via BVC eller en vaccinationscentral.

Man ska kontakta vården om man misstänker att barnet har hepatit A. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Barn med hepatit A ska vara hemma minst under den period barnet bedöms vara smittsamt. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan behöver man rådgöra med barnets läkare om när barnet kan gå tillbaka dit.

Fäll ihop

Hepatit B

Hepatit B

Hepatit B orsakas av ett virus som gör att man får en inflammation i levern. Eftersom huden brukar bli gulfärgad när man får hepatit kallas sjukdomen också för gulsot.Viruset smittar framför allt via blod. Det brukar krävas att blod från en smittad person behöver kommer in i blodbanan på den som blir smittad, till exempel genom stick eller skärskada.

Barn som bär på smittan brukar ha blivit infekterade i samband med födseln. Om man vet att den gravida kvinnan bär på hepatit B-virus kan man skydda barnet från infektion genom att barnet får immunglobulin och vaccineras direkt efter födseln.

Symtom

Symtomen kan komma smygande med huvudvärk, feber, trötthet, ledvärk och allmän värk i kroppen. Därefter kan man få magbesvär och gulaktig hud och ögonvitor. De flesta små barn får inga eller lindriga symtom.

Inkubationstid

Det tar mellan två och sex månader från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Sjukdomen går oftast över av sig själv. Det finns vaccin mot hepatit B som både barn och vuxna som utsatts för smittrisk kan få. Barnet ska få vaccinet så snart som möjligt och inom två dygn vid misstanke om smitta.

Anmälningspliktig sjukdom

Man ska kontakta vården om man misstänker att barnet har hepatit B. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Ja, om barnet har symtom. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan behöver man rådgöra med barnets läkare om när barnet kan gå tillbaka dit.

Fäll ihop

Huvudlöss

Huvudlöss

Huvudlusen finns i håroch hårbotten och lever av blod. Den smittar genom närkontakt huvud mot huvud och risken att smittas via föremål som mössor, kammar och borstar är liten. Löss trivs bra både i nytvättat och otvättat hår. Huvudlössen sprider inte någon infektionssjukdom.

Symtom

Oftast kliar det mycket i hårbotten om man har löss, men en del personer kan ha löss utan att ha klåda. Man kan upptäcka löss eller lusägg i hår eller hårbotten genom att kamma igenom håret över ett vitt papper.

Behandling

Bara den som har huvudlöss ska behandlas. Huvudlöss behandlas med receptfria preparat som finns på apotek, kombinerat med luskamning.

Ska barnet stanna hemma?

Nej, om lössen har behandlats ordentligt enligt bruksanvisningen, behöver barnet inte vara hemma. Det är bra att meddela barnomsorgen eller skolan om barnet har fått löss. Då kan de i sin tur informera andra föräldrar att det går löss, så att alla i barngruppen kan undersökas och finkammas ungefär samtidigt.

Fäll ihop

Höstblåsor

Höstblåsor

Höstblåsor är en virusinfektion som ger blåsor i munnen och ibland på händerna och fotsulorna. Sjukdomen är vanligast hos barn under tio år. Smittan sprids från person till person vid nära kontakt, framför allt via händerna. Det är vanligt med utbrott under sommar och höst. Om man en gång har haft denna virusinfektion brukar man inte få den igen. Skulle den återkomma är den lindrigare än första gången.

Symtom

Höstblåsor kallas även hand-fot-munsjuka. Blåsorna i munnen kan göra ont så att barnet inte vill äta. Andra besvär kan vara feber och illamående. Ibland kan barnet få blåsor på händerna och fötterna. En del barn får inga symtom alls.

Inkubationstid

Det tar mellan tre till sju dagar från att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Infektionen går över av sig själv.

Ska barnet stanna hemma?

Hur barnet mår avgör. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Eftersom inte alla barn får symtom sprids smittan oftast i hela barngruppen. Att låta barn med symtom vara hemma brukar inte förhindra att smittan sprids.

Fäll ihop

Impetigo - svinkoppor

Impetigo - svinkoppor

Impetigo, eller svinkoppor, är en smittsam infektion i huden som orsakas av bakterier. Det sprider sig via direktkontakt.

Symtom

Gulaktiga såriga utslag runt näsan och munnen är vanligast. Det kan också komma på fingrar, armar, bål och ben och ofta bildas nya blåsor eller hudrodnader alldeles intill eller på andra ställen på kroppen. Utslagen kan klia och svida, men barn brukar inte känna sig särskilt sjuka av infektionen.

Inkubationstid

Det tar mellan två till tre dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Om barnet inte har feber och om utslagen sitter på ett väl avgränsat hudområde kan man behandla utslagen på egen hand. Man tvättar noga med tvål och vatten morgon och kväll och klapptorkar med engångshandduk. Man kan också badda med klorhexidinlösning.

Ska barnet stanna hemma?

Barn i förskoleåldern bör vara hemma tills såren är helt torra. Barnet smittar tills såren är läkta.

Skolbarn som är tillräckligt stora och själva kan vara noga med att tvätta händerna kan vara i skolan. De bör däremot inte vara med på aktiviteter som idrott, bad eller matlagning.

Fäll ihop

Influensa

Influensa

Influensa är en virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Det är mycket smittsamt och sprids till exempel när någon som är sjuk hostar, nyser eller andas ut. Influensavirus smittar redan innan barnet har några symtom och så länge hen känner sig sjuk. Barnet smittar som mest när hen känner sig som sjukast.

Barnet är immunt under flera år mot den stam det infekterats med, men influensavirus förändras ofta och därför kan nya utbrott uppstå år från år.

Symtom

Om man får influensa är det vanligt att man plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Yngre barn får vanligen lindrigare symtom än äldre barn och vuxna.

Inkubationstid

Det tar mellan en till tre dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Influensa går över efter tre till fem dagar. Barn som är friska för övrigt får inte influensavaccin. Däremot rekommenderas vaccination till barn som har en ökad risk för att få svår sjukdom, till exempel barn med hjärtsjukdom, svår astma eller annan lungsjukdom.

Ska barnet stanna hemma?

Hur barnet mår avgör om barnet behöver vara hemma. Barnet behöver inte vara hemma för smittans skull. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Kikhosta

Kikhosta

Kikhosta är en barnsjukdom som de flesta barn numera är vaccinerade emot eftersom den ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Den orsakas av en bakterie som sprids i luften genom små droppar som kommer från den som hostar eller nyser. Större barn och vuxna kan få kikhosta trots att de har fått vaccin eller haft kikhosta tidigare.

Kikhosta är smittsamt framför allt under de två första veckorna från det att barnet insjuknar. Under den period när barnet har kikningar minskar smittsamheten långsamt i takt med att sjukdomen avtar. Det tar ungefär sex veckor innan barnet är helt smittfritt. Det är viktigt att försöka skydda äldre personer och barn under ett år från att bli smittade, speciellt spädbarn under sex veckor.

Symtom

Kikhosta börjar som en vanlig förkylning med hosta och ibland lätt feber. Efter en till två veckor blir hostan värre och övergår i hostattacker. Under attackerna hostar barnet kraftigt tills det tappar andan - kiknar. Ibland kan barnet hosta till det kräks.

Inkubationstid

Det tar mellan sju till fjorton dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Sjukdomen går över av sig själv, även om det ofta kan ta tid att bli helt frisk. Sjukdomen kan hålla på ända upp till tio till tolv veckor.

De flesta behöver ingen behandling, men barn under ett år och barn med kroniska sjukdomar brukar få antibiotika för att sjukdomen ska bli lindrigare.

Den första dosen vaccin, som ges vid tre månaders ålder, räcker inte till för att skydda mot kikhosta.

Ska barnet stanna hemma?

Det som avgör är hur barnet mår. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Körtelfeber

Körtelfeber

Körtelfeber orsakas oftast av ett virus som heter Epstein-Barr-virus. Det är ett väldigt vanligt virus som de flesta smittas av redan i förskole- eller lågstadieåldern. Det sprids oftast via saliv från person till person.

Symtom

Barn får oftast lindriga symtom eller inga symtom alls. Tonåringar och äldre kan till exempel få  långdragen feber, ont i halsen, ont i magen och trötthet.

Inkubationstid

Det brukar ta mellan fyra till sex veckor från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Körtelfeber går ofta över av sig själv inom en till två veckor, men kan också bli mycket långdragen, speciellt hos barn i tonåren.

Ska barnet stanna hemma?

Det som avgör är hur barnet mår. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Magsjuka

Magsjuka

Magsjuka beror oftast på en infektion som har orsakats av ett virus, men kan också orsakas av bakterier eller parasiter. Magsjuka är vanligt hos barn som vistas i barngrupper och sprids lätt.

Symtom

När barn är magsjuka är det vanligt att de kräks och har diarréer. De kan också ha ont i magen och ha feber.

Inkubationsdag

Det tar oftast mellan en till två dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

De flesta maginfektioner går över av sig själva. Om barnet har vattentunna diarréer eller kräks mycket är det viktigt att det får i sig tillräcklig med vätska. Om barnet har blodiga diarréer ska man kontakta vårdcentralen, en barnläkarmottagning eller en akutmottagning direkt.

Ska barnet stanna hemma?

Barn ska vara hemma när de kräks eller har diarré. De kan gå tillbaka till förskola eller familjedaghem när de äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under minst två dygn. Barn som går i skolan ska stanna hemma i ett till två dygn efter att de blivit friska. Barnet ska också orka med en hel dags aktiviteter tillsammans med andra barn.

Tiden för att komma tillbaka till barnomsorgen eller skolan beror också på vilka bakterier som har orsakat infektionen och om barnet behöver få medicin av personalen där. Man kan kontakta förskolan eller skolan om man är tveksam.

Om barnet fortfarande har lös avföring när det ska tillbaka till barnomsorgen eller skolan, behöver man först kontakta sjukvården för att utesluta exempelvis salmonella eller någon annan allmänfarlig och därmed anmälningspliktig sjukdom som orsak till magsjukan.

Fäll ihop

Meningokockinfektion - blodförgiftning och epidemisk hjärnhinneinflammation

Meningokockinfektion - blodförgiftning och epidemisk hjärnhinneinflammation

Meningokockinfektion är en allvarlig sjukdom som orsakas av bakterier. Den sprids genom nära kontakt.

Symtom

Hudutslag som blåröda prickar eller blåmärken på armarna, fötterna eller bålen som inte försvinner vid tryck kan vara tecken på blodförgiftning av meningokocker. Om ett barn snabbt blir mycket sjukt, får feber, illamående, eventuella kräkningar och klagar över huvudvärk kan det tyda på att bakterierna har orsakat hjärnhinneinflammation. Barnet kan snabbt få påverkat medvetande och bli förvirrat med alltifrån slöhet till medvetslöshet. Nackstelhet är också ett vanligt symtom vid hjärnhinneinflammation, men inte hos små barn.

Inkubationstid

Det tar mellan två och tre dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Om man misstänker att ett barn har fått en meningokockinfektion ska man söka vård direkt på en akutmottagning. Barnet behöver bli inlagt på sjukhus och få antibiotikabehandling.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Fäll ihop

Mollusker

Mollusker

Mollusker är ofarliga, hudfärgade knottror på huden som orsakas av virus. Smittan sprids via nära kroppskontakt. 

Symtom

Knottrorna är två till fem millimeter stora, har en liten grop i mitten och finns oftast på barnets mage, underliv, ljumskar eller ben. De kan också finnas på barnets armar, ansikte eller nacke.

Inkubationstid

Det kan ta mellan två veckor till sex månader från det att man har smittats till molluskerna visar sig.

Behandling

För det mesta ger mollusker inga besvär. De brukar försvinna utan behandling på ett par månader, men kan hos en del barn finnas kvar i upp till två år.

Ska barnet stanna hemma?

Nej, barnet behöver inte stanna hemma från barnomsorg eller skola.

Fäll ihop

Munsår av herpes

Munsår av herpes

Munsår orsakas ofta av viruset herpes simplex. Små vätskefyllda blåsor bildas på och runt munnen, ofta i samband en annan infektion. En del barn får återkommande munsår i samband med förkylning.

Herpesviruset sprids via direktkontakt och är mycket smittsamt. Första gången man får en herpesinfektion så smittar man mest de första veckorna. Viruset finns sedan kvar i kroppen och kan aktiveras på nytt. Om man får munsår med blåsor igen är man mest smittsam första dygnet. När det har bildats skorpor på såren, vanligtvis efter några dagar, brukar risken för att man ska smitta någon vara låg.

Vid fem års ålder har ungefär en fjärdedel av alla barn haft en herpesinfektion och i vuxen ålder har de flesta haft det.

Symtom

Symtom första gången man blir smittad av eller sjuk i en herpesinfektion:

Barnet får feber, ibland i över en vecka. Barnet kan också få svullet och inflammerat tandkött med blåsor som gör ont. Yngre barn kan ha svårt att äta och dricka på grund av smärtorna i munnen. Ungefär hälften av alla barn som blir smittade får symtom.

Återinsjuknande i herpesinfektion:

Herpesvirus blir oftast kvar i kroppen hela livet efter den första infektionen och kan aktiveras i samband med till exempel en annan infektion eller av stress. Ofta uppstår det vätskefyllda blåsor som gör ont, framför allt på läpparna. Blåsorna får efter ett par dagar en sårskorpa och försvinner på en vecka.

Inkubationstid

Det tar mellan två och tolv dagar från det att man har smittats tills man får symtom.

Behandling

Infektionen går över av sig själv. Det finns läkemedel mot viruset som barnet kan få i speciella fall.

Ska barnet stanna hemma?

Barnet behöver inte vara hemma för smittans skull. Det som avgör är hur barnet mår.

Fäll ihop

Mässling

Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som de flesta barn numera är vaccinerade mot eftersom den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.  Ovaccinerade barn kan bli smittade i samband med utlandsresa till länder där sjukdomen är mer vanlig. Barnet kan till exempel bli smittat när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids. När man har haft sjukdomen en gång är man immun.

Symtom

Vanliga symtom är finprickiga utslag, hög feber, hosta, snuva, irriterade ögon och ljuskänslighet.

Inkubationstid

Det tar mellan nio till fjorton dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Det finns ingen behandling mot mässling, men febernedsättande mediciner och vila i ett svalt och mörkt rum kan lindra symtomen. 

Man ska kontakta sjukvården om man misstänker att barnet har mässling. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Hur barnet mår är det som avgör hur länge barnet ska stanna hemma. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna. 

Fäll ihop

Påssjuka

Påssjuka

Påssjuka är en mycket smittsam virusinfektion. De flesta i Sverige är i dag vaccinerade mot påssjuka, eftersom den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, och därför är sjukdomen numera mycket ovanlig. När man har haft sjukdomen en gång kan man inte få den igen.

De flesta som får påssjuka är ovaccinerade barn mellan tre och tolv år. Barnet kan till exempel bli smittat när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids.

Symtom

Bara hälften av dem som smittas får symtom som är typiska för påssjuka. De första symtomen kan vara huvudvärk, illamående, feber och att det gör ont när barnet tuggar. Sedan brukar spottkörtlarna under öronen bli mycket svullna och ömma, samtidigt som febern höjs mer.

Inkubationstid

Det tar mellan 14 och 21 dagar från det att man smittas tills man blir sjuk.

Behandling

Infektionen går över av sig själv, oftast inom en vecka. Man kan lindra symtomen genom att barnet får vila och får receptfria läkemedel som lindrar smärtan och febern.

Man ska kontakta sjukvården om man misstänker att barnet har påssjuka. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Hur barnet mår avgör hur länge barnet ska vara hemma. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

RS-infektion

RS-infektion

Infektioner med RS-virus är vanliga hos både barn och vuxna, särskilt under vinterhalvåret. De är mycket smittsamma och sprids bland annat genom direktkontakt, hosta och nysningar. Det sprids också via leksaker som sjuka barn haft i munnen eller tagit i. Förskolebarn med yngre syskon, särskilt med syskon som är yngre än två månader, bör alltid tvätta händerna när de kommer hem från förskolan.

För spädbarn kan en RS-infektion vara allvarlig.

Symtom

Barn i förskoleåldern som får en RS-infektion brukar ha symtom som vid en vanlig förkylning med snuva, feber och hosta. Blir infektionen allvarligare kan barnet få mer ansträngd hosta, svårare att andas och segt slem i näsa och luftrör.

Spädbarn kan ibland få andningsuppehåll som första symtom.

Inkubationstid

Det tar mellan tre till fem dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

RS-infektion går över av sig själv, men ibland behöver barnet vårdas på sjukhus. Spädbarn med andningsbesvär behöver få speciell behandling.

Ska barnet stanna hemma?

Barnet behöver inte vara hemma för smittans skull. Det som avgör är hur barnet mår. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Röda hund

Röda hund

Röda hund är en smittsam virussjukdom. Man kan till exempel bli smittad när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids.

De flesta barn är numera vaccinerade mot Röda hund, eftersom den ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Ovaccinerade barn kan bli smittade exempelvis i samband med utlandsresa till länder där sjukdomen är mer vanlig.

När man haft sjukdomen en gång får man den inte igen.

Symtom

Om man har röda hund är det vanligt att man får snuva och svullna lymfkörtlar, särskilt i nacken. Man känner sig oftast inte särskilt sjuk.

Efter några dagar brukar brunaktiga eller blåröda utslag sprida sig från ansiktet och ner över armarna och benen. Man kan också få feber och ont i lederna.

Inkubationstid

Det tar mellan två till tre veckor från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Barnet kan behöva ta det lite lugnt, som vid en vanlig förkylning. Röda hund går över av sig själv.

Man ska kontakta vården om man misstänker att barnet har röda hund. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Barnets tillstånd avgör hur länge barnet ska vara hemma. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Skabb

Skabb

Skabb är ett litet spindelliknande djur, ett kvalster, som tar sig in i huden och gräver gångar där de lägger sina ägg. Gångarna är ljusa, trådsmala, centimeterlånga strukturer som syns lättast på händerna och fötterna.

Skabb smittar genom nära kroppskontakt, via kläder eller sängkläder. Det är ovanligt att skabb sprids i förskolan eller skolan.

Symtom

Skabbinfektion ger hudutslag med kraftig klåda. Det brukar klia som värst på natten. Barn kan klia så mycket att de får rivmärken, till exempel kring naveln eller vid ljumskarna.

Inkubationstid

Det tar mellan fyra till åtta veckor från det att man har smittats tills det börjar klia.

Behandling

Om man misstänker skabb ska barnet undersökas av läkare. Om besvären visar sig bero på skabb behandlas barnet och även andra personer i hushållet med ett särskilt receptfritt läkemedel. Skabben försvinner direkt av behandlingen, men klådan kan finnas kvar i en till flera veckor efteråt.

Man behöver informera förskole- eller skolpersonal eftersom andra barn och vuxna på förskolan eller skolan också kan behöva undersökas.

Ska barnet stanna hemma?

För att bli av med skabbdjuret är det viktigt att smörja in hela kroppen ordentligt med läkemedlet. Varje gång barnet har tvättat händerna ska det smörja in händerna igen. Barnet ska vara hemma under det dygn som behandlingen pågår.

Fäll ihop

Spolmask

Spolmask

Spolmasken påminner om en daggmask och är ofta 10-30 cm lång. Äggen kan finnas i jord och sprids till människor med till exempel dåligt sköljda grönsaker. Sjukdomen smittar inte från person till person.

Symtom

För det mesta får barnet inga symtom, utan masken upptäcks i avföringen eller kommer ibland upp genom en kräkning.

Ibland kan barnet ha dålig aptit och vara trött. Barnet kan få magknip av maskarna, och en del barn kan få mycket ont i magen.

Behandling

Spolmask behandlas effektivt med receptbelagd maskmedicin.

Ska barnet stanna hemma?

Nej. Barn som har barnomsorg eller går i skolan behöver inte stanna hemma.

Fäll ihop

Springmask

Springmask

Springmask är en tarmparasit som är vanligast hos barn. Den lever i tarmen och den vuxna honan lägger ägg precis utanför ändtarmsöppningen. Där kan man ibland se den som en vit centimeterlång sytråd.

Springmask sprids genom att barnen får i sig äggen. De sprids via fingrar, leksaker, underkläder och sängkläder. Äggen kan leva minst ett par veckor utanför människokroppen. Barn blir ofta infekterade igen av sina egna maskars ägg när de stoppar fingrarna i munnen efter att tidigare ha kliat sig i stjärten.

Symtom

Intensiv klåda i stjärten, framför allt på kvällen och natten.

Behandling

Om barnet har synlig mask kan man köpa läkemedel receptfritt på apotek. Det räcker med en dos som sedan upprepas efter två till tre veckor. Om man misstänker springmask utan att den har synts, eller om barnet har kvarstående eller återkommande besvär, behöver man kontakta vården.

Ska barnet stanna hemma?

Nej. Barn som har barnomsorg eller går i skolan behöver inte stanna hemma.

Fäll ihop

Scharlakansfeber

Scharlakansfeber

Scharlakansfeber är en barnsjukdom som orsakas av streptokocker som är en smittsam bakterie. Man kan bära på bakterierna och vara smittsam utan att själv bli sjuk.

Bakterierna kommer in i kroppen via luften man andas och genom kontakt med smittade personer eller föremål. Det smittar från någon dag före insjuknandet och flera veckor efteråt om barnet inte får behandling. Barnet brukar inte smitta efter två dygns penicillinbehandling.

Symtom

Vanliga symtom är feber, ont i halsen, rödprickiga utslag över kroppen och röd tunga, så kallad smultrontunga. I slutet på den andra sjukdomsveckan brukar barnets hud börja fjälla.

Inkubationstid

De tar mellan två till fyra dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk.

Behandling

Barn med scharlakansfeber behandlas oftast med antibiotika i tio dagar.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Ett barn som har haft en streptokockinfektion kan gå tillbaka till barnomsorgen eller skolan efter minst två dygns antibiotikabehandling om barnet är så piggt att det orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

TBE

TBE

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Risken att bli sjuk efter ett fästingbett är liten. Viruset finns i fästingens spottkörtlar och kan snabbt överföras i samband med ett bett. Därför kan barnet smittas av TBE även om man snabbt tar bort fästingen.

Man kan till viss del skydda sig mot fästingbett, till exempel genom att bära stövlar, långbyxor och långärmade tröjor i områden där fästingar finns.

Symtom

Barn kan få feber, huvudvärk och värk i kroppen. Besvären försvinner oftast efter några dagar. Även om det är ovanligt, kan TBE ibland orsaka hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, och förlamning.

Inkubationstid

Det tar oftast mellan fyra till tio dagar från det att man har smittats tills man blir sjuk, men det kan ta ända upp till en månad.

Behandling

TBE går inte att bota utan läker av sig själv, men man kan få vård för de olika sjukdomstecknen som visar sig. Får man hjärn- eller hjärnhinneinflammation behöver man oftast sjukhusvård.

Om man vistas mycket i riskområden bör man vaccinera sig. Det kan man göra på en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning. Barn kan vaccineras från ett års ålder.

Ska barnet stanna hemma?

Smittan överförs inte direkt från person till person. Det som avgör är hur barnet mår. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan, ska det orka vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en virussjukdom som nästan alla barn som har fyllt två år har haft. Viruset sprids främst via luften, till exempel när någon nyser eller hostar. När man haft sjukdomen en gång får man inte tillbaka den igen.

Symtom

Barnet får först hög feber som kommer snabbt och försvinner efter cirka tre till fem dagar. En del får hosta och snuva, de flesta är i övrigt ganska pigga.

När febern gått ner får barnet blekröda utslag på magen som sedan sprider sig vidare på kroppen. Utslagen kliar inte och försvinner på några dagar, ibland fortare.

Inkubationstid

Det brukar gå fem till tio dagar från det att barnet har smittats tills febern kommer.

Behandling

Sjukdomen går över av sig själv.

Ska barnet stanna hemma?

Barnet behöver inte vara hemma för smittans skull. Om barnet har barnomsorg kan det gå tillbaka dit efter att ha varit feberfri i minst ett dygn utan febernedsättande. Barnet ska vara så piggt att det orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Tuberkulos

Tuberkulos

Tuberkulos, tbc, är en sjukdom som framför allt påverkar lungorna, men kan påverka alla organ i kroppen. Sjukdomen orsakas av tuberkelbakterier som sprids via luften genom hostningar.

Det är bara tuberkulos i lungorna som är smittsam. Barn före puberteten får tuberkulosinfektionen på andra ställen och får därför inte upphostningar som vuxna. Barn brukar därför aldrig vara smittsamma. Vid smitta i en förskola är det alltid en vuxen som är smittsam.

Symtom

Tuberkulos kan ge infektion på flera ställen i kroppen. Oftast får man en infektion i lungorna som ger en långdragen hosta med feber, trötthet och viktnedgång. Barn som har smittats får oftast inga eller lindriga symtom. Spädbarn kan däremot bli allvarligt sjuka.

Inkubationstid

Det tar mellan fyra till tolv veckor från det att man har smittats tills bakterien kan upptäckas genom ett så kallat tuberkulinprov som görs på laboratorium. Därefter kan den som har smittats bli sjuk, oftast inom två år men det kan dröja flera år. De flesta som blir smittade blir inte sjuka.

Behandling

Tuberkulos behandlas med flera olika läkemedel som tas samtidigt. Barn som har smittats men inte har blivit sjuka behandlas förebyggande med antibiotika.

Man ska kontakta vården om man misstänker att barnet har blivit smittat av tbc. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Ska barnet stanna hemma?

Smittade barn är inte själva smittsamma och behöver inte vara hemma.

Fäll ihop

Vattkoppor

Vattkoppor

Vattkoppor är en vanlig sjukdom som de flesta får en gång i livet, oftast i barndomen. Vattkoppor orsakas av ett virus som är mycket smittsamt och sprids i luften när man hostar, nyser och andas. Spädbarn brukar ha ett medfött skydd mot vattkoppor upp till sex månaders ålder.

Man kan bara få vattkoppor en gång, men viruset stannar kvar i kroppen resten av livet. Ibland kan det aktiveras igen och orsaka sjukdomen bältros.

Symtom

De första symtomen på vattkoppor brukar vara att man får feber, huvudvärk och känner sig trött. Efter ett par dagar kommer röda utslag på överkroppen som sprider sig till ansiktet, hårbotten, armarna och benen. Utslagen blir efter någon dag till blåsor med klar genomskinlig vätska.

Vattkoppor smittar från 1–2 dagar före till en vecka efter det att utslagen först syns på huden.

Inkubationstid

Det tar mellan tio till tjugo dagar från att man har smittas tills sjukdomen bryter ut.

Behandling

För att lindra klådan kan man försöka kyla huden med zinkpudervätska, alsollösning, kylbalsam eller vatten. Om det inte hjälper kan man få receptbelagda läkemedel utskrivna av läkare eller sjuksköterska på barnavårdscentral.

Ska barnet stanna hemma?

Ja. Barnet är smittfritt när blåsorna har torkat. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan kan det sedan gå tillbaka dit när det är så piggt att det orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Vårtor

Vårtor

Det är vanligt att barn har vårtor på fingrar och fötter. Vårtor orsakas av virus och smittar antingen genom direktkontakt eller via fuktiga och våta ytor, som i badrum, badhus och omklädningsrum.

Symtom

Fotvårtor är något upphöjda, har en hård kant och är lite mjukare i mitten. Ibland kan man se små svarta prickar i vårtan. Handvårtor är något mer utstående än fotvårtor och kan se ut som pyttesmå blomkålshuvuden.

Inkubationstid

Det tar flera månader från det att man har smittats tills vårtan syns.

Behandling

Vårtor försvinner till slut av sig själv. Vårtor som gör ont kan behandlas på olika sätt, i första hand med lokala vårtmedel. De kan också frysas bort.

Ska barnet stanna hemma?

Nej, barn som har barnomsorg eller går i skolan behöver inte stanna hemma.

Fäll ihop

Ögoninfektion

Ögoninfektion

Ögoninfektioner hos barn i förskoleåldern orsakas av bakterier eller virus som ofta finns i barnets näsa och svalg i dessa åldrar. Hos äldre barn orsakas ögoninfektioner oftare av virus.

Både bakterie- och virusinfektioner smittar som direktsmitta via händerna och via luften när barn hostar eller nyser. Smittan sprids bland annat när barnet gnuggar sig i ögonen och sedan tar på leksaker eller på andra barn. Skolbarn har inte samma närkontakt men vid en kraftig ögoninfektion kan de ändå behöva vara hemma om ögonen är irriterade.

Det kan vara svårt att skilja barn med en smittsam ögoninfektion från dem som har irriterade ögon av en annan anledning och inte är smittsamma.

Symtom

Barnets ögon blir kletiga av gult sekret och ögonlocken är igenklibbade på morgonen. Insidan av ögonlocket kan dessutom vara rött och ögonlocket kan vara svullet. Tårkanalen är en förbindelse mellan slemhinnorna i näsan och ögat. Därför är det vanligt att barn i förskoleåldern får infekterade ögon i samband med förkylning.

Behandling

De flesta ögoninfektioner går över av sig själv inom en vecka. Om det variga sekretet kvarstår efter en vecka kan barnet ibland få antibiotika i form av ögonsalva eller tabletter. Men för det mesta brukar barn inte behöva antibiotikabehandling.

Ska barnet stanna hemma?

Om barnets ögon klibbar ihop och det kommer mycket var bör barnet inte vara i barnomsorgen. Det är dels för att det är smittsamt, dels för att barnets ögon måste tvättas flera gånger per dag. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.

Fäll ihop

Öroninflammation

Öroninflammation

Öroninflammation är en infektion i mellanörat då det bildas var. Det är mycket vanligt hos barn och orsakas oftast av bakterier. 

Öroninflammation kommer ofta i samband med en förkylning. Förkylningsviruset gör det svårare för slemhinnorna i näsan och öronen att försvara sig mot bakterier. Öroninflammationen smittar inte, men de bakterier som orsakar inflammation i mellanörat kan vara smittsamma, liksom förkylningen.

Symtom

Plötslig öronvärk, ofta i samband med feber och förkylning .

Behandling

Barn som är yngre än ett år och äldre än tolv år brukar behandlas med antibiotika. Barn mellan ett och tolv år behandlas med antibiotika om de har inflammation i båda öronen, hög feber, mycket ont i örat eller någon annan sjukdom.

Ska barnet stanna hemma?

Öroninflammation smittar inte från person till person. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan kan det gå tillbaka dit efter ett feberfritt dygn, om barnet är så piggt att det orkar vara i en barngrupp hela dagen och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 25 sidor)
Publicerad:
2017-04-24
Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Carl Lindgren, sakkunnig barnläkare, 1177 Vårdguiden