Barnets tänder

Borsta tänder på barn

Redan när den första tanden kommer kan man börja borsta. Men det är inte alltid så lätt. Det kan hjälpa att leka och vara försiktig.

Borsta tänder på barn
Barn som borstar tänderna

Undersökning av barns tänder

Vid första besöket räknar tandläkaren tänderna och kontrollerar att de är hela och växer fram som de ska. Barnet får även bekanta sig med några av tandläkarens instrument och tandläkarstolen.

Gå till tandläkaren