Xatral OD

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Xatral OD är ett läkemedel mot godartad prostataförstoring och som man tar en gång om dagen. OD betyder once daily – en gång om dagen.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen alfareceptorblockerande medel och det verksamma ämnet är alfuzosin.

Recept och högkostnadsskydd

Xatral OD finns som långverkande depåtabletter i styrkan 10 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Vid prostataförstoring orsakas besvären av att den glatta muskulaturen i urinblåsans slutmuskel, prostatakörteln och den del av urinröret som går genom prostatakörteln är sammandragen. Det verksamma ämnet i medicinen, alfuzosin, får dessa muskler att slappna av. Det gör att det går lättare att kissa. Medicinen motverkar även täta urinträngningar som kan förekomma vid prostataförstoring.

På lite längre sikt kan den glatta muskulaturen i viss mån tillbakabildas och man kan då ha en viss bestående effekt av medicinen även när man slutat ta den. Om man slutar med behandlingen är det dock vanligt att besvären återkommer.

Det tar vanligen två till tre veckor innan läkemedlet verkar fullt ut.

Hur tar man medicinen?

Man ska svälja depåtabletten hel med lite vatten. Man bör ta depåtabletten direkt efter en måltid. Då får man bättre verkan av medicinen. Depåtabletten ska kunna lösa sig långsamt i magtarmkanalen och ge effekt under lång tid. Samtidigt minskar risken för biverkningar. Om man tuggar eller krossar depåtabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

I början av behandlingen kan en del personer få yrsel av det verksamma ämnet i medicinen några timmar efter att man har tagit tabletten. Det kan bero på att blodtrycket sjunker. Därför ska den första dosen tas på kvällen, när man går och lägger sig.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Xatral OD ska man ta en gång om dagen. Vanligen tar man 10 milligram efter att man ätit på kvällen.

Om man har glömt att ta en depåtablett ska man hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt, nästa gång det är dags.

Viktigt

Det finns en liten risk för att svimma när man har tagit medicinen. Därför ska personer som lätt svimmar när de reser sig inte använda läkemedlet.

Man ska inte avbryta behandlingen utan att rådgöra med läkare. Efter ett uppehåll kan man få blodtrycksfall eller svimma när man börjar med behandlingen igen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör inte ta Xatral OD samtidigt som man använder andra alfareceptorblockerande läkemedel.

Om man använder läkemedel mot högt blodtryck ska man rådgöra med läkare innan man använder Xatral OD.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan drabbas av yrsel, som i värsta fall kan göra att man svimmar. Yrseln kan bero på blodtrycksfall och kommer oftast efter första dosen.

En del personer kan till exempel få huvudvärk eller bli dåsiga, andra kan må illa eller få ont i magen. Man kan också känna svaghet eller trötthet.

Om man får biverkningar som är besvärliga bör man kontakta sin läkare. Man kan i så fall behöva byta till annat läkemedel.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller alfuzosin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel på läkemedel som innehåller alfuzosin är

Andra läkemedel som verkar på samma sätt

Det finns andra läkemedel som verkar på samma sätt och som man inte ska använda samtidigt med Xatral OD

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177.se och läkemedelstexter

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-26
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tareq Alsaody, kirurg, specialiserad på njurar och urinvägar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.