Rinomar

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Rinomar?

Rinomar är ett läkemedel som används mot nästäppa som beror på allergi. Läkemedlet används också vid så kallad vasomotorisk rinit, då du har återkommande besvär med rinnsnuva, nästäppa, nysningar och klåda i näsan.

Läkemedlet innehåller två verksamma ämnen. Det ena är fenylpropanolamin som tillhör en grupp läkemedel som kallas för adrenergika. Det andra är cinnarizin som är ett så kallat antihistamin som motverkar allergiska besvär.

Recept och högkostnadsskydd

Rinomar finns som tabletter. Läkemedlet är receptbelagt. 

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Läkemedlets effekt beror på att de två verksamma ämnena i läkemedlet samverkar. När du har nästäppa är blodkärlen i näsan vidgade. Fenylpropanolamin drar samman de vidgade blodkärlen och verkar avsvällande på nässlemhinnan. Cinnarizin blockerar effekten av ett ämne, histamin, som kan orsaka allergiska besvär som till exempel nästäppa. Läkemedlet verkar även i områden som inte kan nås vid behandling med till exempel näsdroppar.

Hur tar jag läkemedlet?

Det går bra att ta läkemedlet med eller utan mat.

Om du har svårt att svälja tabletter går det bra att dela läkemedlet i skåran.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dosering för vuxna är 2 tabletter morgon och kväll, eller 1 tablett 3 gånger om dagen. För barn från tio års ålder är en vanlig dosering 1 tablett morgon och kväll.

Viktigt

Använd inte läkemedlet om du har överfunktion i sköldkörteln, hypertyreos. Läkemedlet ska inte heller användas om du har en tumör i binjuremärgen, feokromocytom.

Rådgör med läkare innan du använder läkemedlet om du har högt blodtryck eller annan hjärt-kärlsjukdom, diabetes, mekaniskt hinder i urinblåsehalsen eller nedre magmunnen, njursvikt, prostatabesvär eller muskelsjukdomen myastenis gravis.

Rinomar kan förstärka effekter och biverkningar av koffein. Det bör du tänka på när du dricker drycker som innehåller koffein, till exempel kaffe. Det gäller framförallt till kvällen eftersom du kan få sömnbesvär av både läkemedlet och koffein.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Biverkningar

En del personer som använder läkemedlet kan till exempel få svårt att sova, bli nervösa eller känna sig dåsiga. Andra kan få svårt att kissa, speciellt äldre män med förstorad prostata.

Läkemedlet kan göra att du blir torr i munnen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att du borstar tänderna noga och använder fluortandkräm. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid, om blodtrycket är normalt.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om cinnarizin passerar över i modersmjölken. Fenylpropanolamin passerar över i modersmjölken, men påverkar sannolikt inte barn som ammas.

Andra läkemedel som innehåller fenylpropanolamin

Det finns andra läkemedel som innehåller fenylpropanolamin. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom du då kan få i dig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller fenylpropanolamin är Rinexin.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-05-24
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus