Villkor för kommentarer och inlägg på våra gästbloggar

Alla kommentarer som görs på 1177 Vårdguidens gästbloggar och i andra forum i sociala medier där vi är avsändare ska ha en vänlig och respektfull ton.

Kommentarer på 1177 Vårdguidens gästbloggar publiceras omedelbart och blir tillgänglig för alla besökare. Genom att du publicerar en kommentar godkänner du att 1177 Vårdguiden får lagra och tillgängliggöra materialet för allmänheten.

Kommentaren får inte innehålla:

  • uppgifter om tredje persons hälsotillstånd, det gäller även om du skriver om din vän eller familjemedlems hälsotillstånd
  • uppgifter som innebär intrång i en annan persons privatliv, till exempel genom att du lämnar ut personnummer, adresser, telefonnummer eller e-postadresser till tredje person
  • kommersiella budskap eller reklam
  • upphovsrättsligt skyddat material som du inte har tillåtelse att publicera
  • uppgifter som pekar ut andra personer som brottsliga. Inte heller förtal, personliga angrepp eller förolämpningar får förekomma
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • olaga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaning till brott
  • länkar till andra webbsidor som innehåller eller kan innehålla otillåtet material enligt ovan.

Du som skriver är själv ansvarig för innehållet i din kommentar, vilket bland annat innebär att du kan komma att hållas personligen ansvarig om innehållet strider mot lag.

1177 Vårdguiden övervakar kommentarerna i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att vi tar bort kommentarer som bryter mot reglerna ovan eller på annat sätt är olämpliga. 1177 Vårdguiden förbehåller sig rätten att avgöra vad som är olämpligt innehåll.

Personuppgifter och personuppgiftsansvarig

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som förekommer i kommentarsflödet på gästbloggarna. Det innebär bland annat ett ansvar för att personuppgifter inte är kränkande.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig av 1177 Vårdguiden. Om du vill få sådan information ska du skriftligen, med namnunderskrift, begära det hos Registrator, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 6909, 102 39 Stockholm eller via registrator.hsn@sll.se (bifoga bild av namnunderskrift). Hit vänder du dig även om du vill rätta en felaktig personuppgift eller om du önskar att 1177 Vårdguidens behandling av dina personuppgifter ska upphöra.

Publicerad:
2013-10-22
Skribent och redaktör:

Caroline Olsson, 1177 Vårdguiden