Tips för att förbereda barn på ett blodprov i fingret

Barn kan behöva lämna blodprov och då kan det ske på flera olika sätt. Vissa barn är rädda för stick medan andra inte är det. Det är alltid bra att förbereda barnet inför ett blodprov så att rädslan minskar och provet går så smidigt som möjligt.

Att ta ett blodprov innebär alltid ett stick och ett stick kan vara förknippat med att det gör ont. Det är olika hur sticket uppfattas. En del barn tycker inte att det känns alls och andra tycker att det känns mer.

Det är viktigt att barnet får uttrycka sin rädsla inför provtagningen om hen känner så. Som vuxen kan du försöka lugna genom att berätta och visa för barnet vad som kommer att hända och hur det kan kännas. Du kan också ta hjälp av den person som ska ta provet. 

Här kan du se ett bildspel om hur det går till när ett barn ska ta ett blodprov i fingret. Klicka på bilden för att se bildspelet. Fotograf: Emmali Anseus 

För att minska barnets smärta kan du pröva att låta barnet sitta upp i stället för att ligga ner. Du kan också pröva att avleda barnets uppmärksamhet genom att till exempel sjunga en sång, berätta en saga eller titta på en film. 

Här kan  du läsa mer om hur du förbereder ett barn för ett besök i vården.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter