Brist på influensavaccin gör att vissa grupper prioriteras

Alla landsting och regioner ger nu influensavaccin främst till riskgrupper efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Det beror på att det är brist på vaccin i Sverige och i Europa eftersom många har valt att vaccinera sig. I en del landsting och regioner prioriteras även mellan riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande ordning om det behövs en prioritering mellan riskgrupper:

 1. Du som tillhör en medicinsk riskgrupp och själv har en ökad risk för att få en svår sjukdom. De medicinska riskgrupperna är vuxna och barn över sex månader som har någon av sjukdomarna som nämns i listan nedan. Det här gäller även om du är gravid efter vecka 16.
 2. Du som är över 65 år och inte har någon av sjukdomarna som nämns i listan ovan.
 3. Du som jobbar inom sjukvården med personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Samt du som ofta har direktkontakt med personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

De här rekommendationerna är generella och sjukvården kan göra andra bedömningar. Till exempel kan du som är 65 år eller äldre och inte har en av sjukdomarna som nämns nedan ändå få vaccin. Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning för att ta reda på vad som gäller för dig.

Tillhör du en riskgrupp?

Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är gravid.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du är mycket kraftigt överviktig.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flerfunktionshinder.
 • Du är 65 år eller äldre.

Vaccinet är slut hos leverantören

Bristen beror på ovanligt stora beställningar från andra länder i Europa vilket har gjort att vaccinet är slut hos leverantörerna.

Läs mer om influensavaccination och om influensa på 1177.se.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter