Antibiotikaresistens kan bli vanligare i framtiden

Antibiotikaresistens kan vara dubbelt så vanligt om tio år. Det visar nya prognoser från Folkhälsomyndigheten. Men det går att bromsa utvecklingen och alla kan vara med och bidra.

Antibiotika är ett samlingsnamn för flera läkemedel som används för att behandla infektioner som beror på bakterier. Bakterierna kan få bättre motstånd mot antibiotikan om den används för mycket eller på fel sätt. Då blir bakterierna så kallat antibiotikaresistenta. 

Antibiotikaresistens är redan i dag ett stort problem runt om världen, men även i Sverige. Det är viktigt att inte fler bakterier blir resistenta mot antibiotika eftersom bakterieinfektioner då blir svårare att behandla.

Här kommer några tips på vad du kan göra för att skydda antibiotikan:

  • Använd inte antibiotika som har blivit över från att du har varit sjuk tidigare.
  • Lämna in antibiotika och andra läkemedel som har blivit över på apotek.
  • Förebygg infektioner. Det kan du göra genom att till exempel tvätta händerna och genom att följa rekommenderade vaccinationsprogram.

Här kan du läsa mer om antibiotika på 1177. På webbplatsen skyddaantibiotikan.se kan du läsa mer om antibiotikaresistens. Här kan du läsa mer om folkhälsomyndighetens rapport.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter