Åldersgränsen för gratis tandvård höjs till och med 22 år

Åldersgränsen för gratis tandvård höjs i hela landet från den 1 januari 2018. Förändringen innebär att du som fyller 22 år under 2018 har rätt till gratis tandvård.

I en del landsting gäller den fria tandvården ännu längre tid.

Beslutet om att höja åldersgränsen togs av riksdagen 2016. Höjningen görs i tre steg. Det första steget togs 2017 då höjdes åldersgränsen för gratis tandvård till 21 år. Årets höjning är det andra steget. Det sista steget tas 2019, då höjs åldersgränsen till 23 år.

Läs mer om fri tandvård för barn och unga 

Du som är över 22 år har rätt till ett statligt tandvårdsbidrag. Läs mer om tandvård när du är över 22 år. 

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter