1177.se och umo.se får pris för klart och begripligt språk

1177.se och umo.se har vunnit språkrådets pris Klarspråkskristallen. Priset delas ut till en myndighet, en kommun eller ett landsting som har ett klart och begripligt offentligt språk.

– Vi är väldigt glada att vårt arbete med språk har uppmärksammats. Språket på 1177.se och umo.se ska vara tydligt, lättläst och lätt att förstå. Det säger Pernilla Lindström,      redaktionschef på 1177 Vårdguiden. 

Innehållet på 1177.se och umo.se är faktagranskat av läkare, sjuksköterskor och andra experter från hälso-och sjukvården. Det har också granskats språkligt.

Varför är det viktigt med klarspråk?

– Det handlar om demokrati. Alla har rätt att förstå information om sin sjukdom, sjukvården och de regler och rättigheter som finns inom vården. Det gäller oavsett modersmål, förkunskaper eller funktionsnedsättningar. Genom att skriva så att alla förstår vill vi stärka dig som patient i att vara aktiv i din vård, säger Pernilla Lindström.

Klarspråkskristallen delades ut den 25 april på Språkrådets konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter