TANDVÅRDSRÄDSLA

Tandvårdsrädsla

Både barn och vuxna kan känna oro eller rädsla i samband med ett tandläkarbesök. Men den som har tandvårdsrädsla kan få hjälp och de allra flesta kan bli fria från sin rädsla.

Tandvårdsrädsla hos vuxna

Ungefär en fjärdedel av alla vuxna säger att de känner obehag och oro när de besöker tandläkaren. Bland vuxna personer som inte går till tandläkaren regelbundet är rädsla ett av det vanligaste skälet till att de inte går till tandvården.

Känslan av att man inte har kontroll på situationen när man behandlas kan skapa tandvårdsrädsla. Ljudet av borren, bedövningen som förändrar känseln och arbetet som sker i munnen med olika instrument kan bli en skrämmande upplevelse. Rädslan i sig skapar även smärtkänslighet.

I tandläkarstolen måste du överlämna ansvaret för en del av den egna kroppen till tandvårdspersonalen, samtidigt som det sällan finns tillräckligt med tid för att lära känna den som ska behandla dig. Det är också svårt att påverka det som händer genom att prata.
För en del räcker det med att ha varit med om enstaka behandlingar som skrämt för att man ska bli rädd för tandvård.

All behandling av tandvårdsrädsla hos vuxna går ut på att den som är rädd och tandläkaren tillsammans försöker skapa nya, positiva erfarenheter av tandvård.

Tandvårdsrädsla hos barn

Att barn känner oro eller rädsla inför ett tandläkarbesök är vanligt. Ibland är rädslan så stark att barnet vägrar att gå till tandläkaren. Men det finns också barn som har tandvårdsrädsla utan att de visar det tydligt.

De flesta barn som har tandvårdsrädsla visar att de är rädda genom att vara ledsna. Barnet säger ifrån att det inte vill eller vägrar gå med på behandling. En del barn är till en början med på behandling för att sedan vägra när de börjar känna mer oro, till exempel när det är dags för bedövning eller att borra i en tand.

Andra synliga tecken på rädsla kan vara att barnet spänner sig, svettas, andas häftigt och fort. Tecken på oro kan vara att barnet frågar eller pratar mycket mer än vad hen annars brukar göra.

Behandling av barns tandvårdsrädsla handlar om att skapa trygghet. Det är viktigt att barnet får en bra kontakt med tandläkaren och att det finns tid för frågor. Det ska inte göra ont att få behandling. Det är viktigt att lyssna på barnet för att vara säker på hur det upplever situationen.

Till toppen av sidan