LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Sammanboende med någon som har covid-19

Innehållet gäller Norrbotten

Du som är hushållskontakt och bor tillsammans med någon som har covid-19 kan själv vara smittad. Därför ska du också stanna hemma. Detta är en åtgärd för att minska smittspridningen.

Personer som har covid-19 får förhållningsregler för hur de ska undvika att smitta andra. Även du som bor tillsammans med någon som har covid-19 omfattas av förhållningsregler.

Smittspårning görs för att minska spridningen av sjukdomen och för att de som kanske har blivit smittade ska kunna testa sig. Det är mycket viktigt att stanna hemma i väntan på provsvar.

Den som är smittad får särskild patientinformation och förhållningsregler för att inte smitta andra.

Regler för dig som bor med någon som har covid-19

För dig som bor i samma hushåll som en person som testats positivt för covid-19 gäller följande:

Vuxna och barn ska stanna hemma

Vuxna och barn som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om du eller barnet är utan symtom. ​Räkna från den dag som personen lämnade provet. 

Arbeta hemifrån om det är möjligt.

Smittbärarpenning

Om du inte kan arbeta hemifrån har du har rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. Då behöver du ett läkarintyg. Intyget och information får du via den smittspårare som kontaktar den person i hushållet som testats positivt för covid-19. Intyget finns sedan på 1177.se E-tjänster: Mina intyg.

Du kan läsa mer om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

Under tiden som du omfattas av förhållningsregler ska du:

  • Inte träffa andra än de som du bor med. Försök också att undvika nära kontakt med den som är sjuk.
  • Var inte med på fritidsaktiviteter där du träffar andra. Detta gäller både barn och vuxna.
  • Åk inte med kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
  • Håll avstånd om du tar en promenad utomhus.
  • Bara göra nödvändiga inköp i mataffärer eller på apotek och detta gäller om du inte har symtom.
  • Var noga med att tvätta händerna och använd egen handduk. Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
  • Berätta att du bor eller har bott med någon som har covid-19, om du träffar personal från hemtjänsten eller annan omsorg eller från hälso- och sjukvården.

Så länge gäller reglerna

Förhållningsreglerna börjar gälla för dig när den i hushållet som är smittad får sitt provsvar. Du ska följa förhållningsreglerna i sju dagar räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen

För dig som är helt symtomfri dag åtta, upphör förhållningsreglerna automatiskt. Du bör fortsatt vara observant på symtom och träffa så få personer som möjligt samt undvika att delta i fritidsaktiviteter i ytterligare sju dagar.

Om du får symtom

Du som får symtom ska lämna prov för covid-19 och stanna hemma och vänta på provsvar.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

För dig som arbetar inom vård och omsorg

Om du arbetar inom vård och omsorg rekommenderas att du lämnar ett PCR-prov på femte dagen efter att den i ditt hushåll som har covid-19 lämnade prov. Om du lämnar prov måste du invänta svaret innan du går tillbaka till skola eller arbete.

Har du redan haft covid-19 under de senaste sex månaderna?

Har du tagit ett PCR-prov de senaste sex månaderna som visade att du hade covid-19 behöver du bara stanna hemma om du har symtom. Fortsätt att följa de riktlinjer som gäller för alla.

Detta gäller också om du har tagit ett antikroppstest inom de senaste sex månaderna och testet visade att du har antikroppar mot covid-19.

Till toppen av sidan