LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Provsvar som visar att du har covid-19

Innehållet gäller Norrbotten

När du efter PCR-provtagning fått besked om att du har covid-19 kommer du att bli kontaktad för information, förhållningsregler och smittspårning.

Förhållningsregler

För att minska risken för smittspridning måste du enligt Smittskyddslagen följa de förhållningsregler som du nu omfattas av och som är utformade av Smittskyddsläkarföreningen.

Förhållningsreglerna gäller från när du fått provsvaret och så länge du bedöms vara smittsam.

Vad är smittspårning?

Syftet med smittspårning är att så snabbt som möjligt kontakta personer som kan ha smittats. På så sätt kan de vara uppmärksam på symtom. Det är också viktigt att hitta miljöer eller situationer där smittspridning kan ha skett.

Smittspårning görs för att minska spridningen av sjukdomen och för att de som kanske har blivit smittade ska kunna testa sig. Det är mycket viktigt att stanna hemma i väntan på provsvar.

Den som är smittad får särskild patientinformation och förhållningsregler för att inte smitta andra.

Minska risken för smittspridning

Så snart som möjligt efter du fått besked om att du har covid-19 ska du tänka på detta.

Om du som är sjuk arbetar

Du får inte gå till arbetsplatsen så länge du bedöms vara smittsam. Arbete hemifrån går bra.

Informera din arbetsgivare eller arbetsplats om att du har insjuknat i covid-19. Din arbetsgivare får inte att berätta att det är du som har covid-19, om du inte tycker att det är ok, men hen bör informera på arbetsplatsen om att en medarbetare har insjuknat, så att andra kan vara uppmärksam på symtom.

Kom överens med din arbetsgivare om du eller din chef ska kontakta de arbetskamrater du haft nära kontakt med dagen innan du blev sjuk eller vid insjuknandet om du var på arbetet.

Om den som är sjuk går i skola eller förskola

Den som är sjuk får inte vistas på skola/förskola när så länge personen är smittsam. Distansundervisning går bra. Om du eller ditt barn går i skolan ska skolan informeras enligt de rutiner som finns. Går barnet i förskola ska förskolan informeras. Förskolan eller skolan får inte berätta vem som har insjuknat.

Hushållskontakter

Personer i ditt hushåll rekommenderas att lämna prov om de får symtom. Friska personer du bor med när du insjuknat och under perioden du är smittsam ska vara hemma från den dagen du fått besked att du har covid-19. Besked kan du få både genom att logga in på 1177.se eller genom kontakt från smittspårare.

Även om dina hushållskontakter inte har symtom omfattas de ändå av förhållningsregler och ska vara hemma sju dagar. Den tiden räknas från dagen då du tog provet.

Om dina hushållskontakter inte kan arbeta hemifrån har de rätt att söka smittbärarpenning. De som sköter smittspårningen hjälper er med intyg för detta.  Smittbärarpenning söks sedan från Försäkringskassan.

Andra nära kontakter

Du kan smitta andra från ett dygn före det du fick symtom. Vi föreslår därför att du informerar de personer du har umgåtts med från dygnet före insjuknandet och under tiden fram till positivt provsvar om att de kan ha varit utsatta för smitta.

Kontakt i vård eller omsorg

Om du varit i kontakt med vård eller omsorg dygnet före du insjuknade eller när du fått symtom, bör du kontakta den verksamheten och informera om att du insjuknat i covid-19.

Det gäller till exempel om du besökt tandläkare, sjukvård eller besökt någon på särskilt boende eller omsorgsboende. Det gäller också om du bara följt med som närstående.

Du måste också informera personal inom hemtjänst eller hemsjukvård om du eller någon i hushållet har covid-19.

Fritidsaktiviteter

Du bör också själv informera tränare, gym, ledare eller motsvarande om du har deltagit på någon aktivitet som innebär kontakt med andra dygnet före eller i samband med att du fått eller haft symtom.

De får inte gå ut med information om vem som insjuknat men det är viktigt att deltagare får information om att vara uppmärksamma på symtom.

Så länge du är smittsam ska du inte delta i några fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra som till exempel idrottsträning.

Hur länge är man smittsam?

Du är inte längre smittsam när det har gått minst sju dagar sedan du insjuknade och du blivit allmänt förbättrad samt varit feberfri under två dygn. Det betyder att den kortaste tiden du bedöms vara smittsam är sju dagar.

Det kan vara så att du är smittsam redan från dygnet innan du insjuknade, därför utgår man alltid från den dagen vid smittspårning.

Hjälp att ta kontakt med de som kan ha smittats

Om du av någon anledning inte kan eller har möjlighet att informera dina kontakter så kan smittspåraren som ringer upp dig göra det.

Till toppen av sidan