LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Provsvar för covid-19

Innehållet gäller Norrbotten

Du som lämnat prov för covid-19 kan se ditt provsvar genom att logga in på 1177.se och välja tjänsten Journalen/Provsvar. Här får du veta mer om vad som händer efter provtagningen och vad provsvaret betyder.

Person som nyser i näsduk.
Stanna hemma tills du har fått svar och är frisk, om du har lämnat prov för att ta reda på om du har covid-19.

Det finns två olika typer av prov som kan användas vid covid-19. PCR-prov visar om du har en pågående infektion och serologi-prov visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.  Läs mer om hur det går till att lämna prov för covid-19.

När får jag svar på provet?

Hur snabbt du får svar beror på vilken typ av provtagning det gäller:

 • Vid självtest för covid-10 får du vanligtvis svar inom fem dagar.
 • Vid PCR-provtagning på hälsocentral får du vanligtvis svar inom sju dagar.
 • Vid serologi-provtagning får du vanligtvis svar inom sju dagar.

Hur får jag svar på provet?

Provsvar vid självtest för covid-19

Provsvaret tar upp till åtta dagar. Du får ett sms och ett e-postmeddelande när du kan logga in för att se provsvaret. För att logga in behöver du en e-legitimation.

Provsvar vid provtagning på hälsocentral

Du kommer att kunna se ditt svar i Journalen genom att logga in på 1177.se:

 • Välj Journaltjänster och sedan Journalen.
 • Välj Meny.
 • Välj Provsvar.
 • Om ditt provsvar för CoV2AK är färdigt så finns det här annars får du vänta och logga in igen senare.

Från den dag du fyller 16 år kan du logga in själv på 1177.se och läsa din journal.

Fram till den dag du fyller 13 år kan dina vårdnadshavare logga in som sig själva och läsa din journal.

Mellan 13 och 15 år kan varken du eller dina vårdnadshavare läsa Journalen.

Om PCR-provtagning visar att du har covid-19 kommer du även kontaktas av vården för mer information och förhållningsregler för att inte sprida smitta.

Vad gör jag medan jag väntar på svar?

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om du är provtagen på grund av att du är sjuk ska du följa de riktlinjer som vårdpersonal ger dig i väntan på provsvar.

För den som är sjuk i covid-19 gäller följande:

 • Stanna hemma och undvika kontakt med andra personer.
 • Vid vistelse utomhus ska du hålla avstånd till andra personer.
 • Hosta och nys i armvecket och tvätta händerna ofta.
 • Undvik resor och använd inte allmänna färdmedel.

Om läget försämras med andningsbesvär eller allmänpåverkan ska du ringa din hälsocentral eller 1177. Vid akut försämring ring 112.

Om du har tagit ett blodprov för att påvisa antikroppar finns inga särskilda förhållningsregler förutom de allmänna riktlinjer som gäller alla.

Vad betyder provsvaret vid PCR-provtagning?

PCR-provtagning görs i samband med pågående infektion för att se om du har covid-19 som orsak till dina symtom. Provet tas från bakre svalgväggen via näsan eller svalget och ibland båda.

Svar vid PCR-provtagning SARS-CoV-2:

 • Påvisat betyder att viruset hittades i provet som du lämnat. Du kommer att få ytterligare information och förhållningsregler av läkare eller sjuksköterska som kontaktar dig per telefon. Du kommer även att få skriftlig information med förhållningsregler hemskickat.
 • Ej påvisat betyder att virus inte kunde hittas. Det innebär att du sannolikt inte hade covid-19 när provet togs. Du kan gå till jobbet efter att du varit feberfri två dygn och känner dig allmänt bättre. Blir du däremot sämre ska du kontakta din hälsocentral för ny bedömning.

Vad betyder provsvaret vid Serologi-provtagning?

Serologi-provtagning görs för att visa om det bildats antikroppar efter genomgången infektion av covid-19. Provet tas som ett blodprov.

Svar vid serologiprovtagning SARS-CoV-2 antikroppar:

 • Påvisade antikroppar visar att du haft covid-19. Ditt immunförsvar har bildat antikroppar mot viruset. Med ett positivt provsvar bör du ha ett skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 i sex månader från det att provtagningen gjordes. Under den tiden har du också möjlighet att träffa även de som har större risk att bli sjuka. Även om du har ett skydd mot ny smitta ska du följa de vanliga reglerna med att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk.
 • Gränsvärde betyder att antikroppar inte kunde påvisas i tillräcklig mängd som bekräftar att du haft covid-19. Det kan bero på att provet var taget för tidigt efter din sjukdom. För att vara säker på om du haft eller inte haft infektionen kan du därför behöva lämna ett nytt prov efter ytterligare 3-6 veckor.
 • Ej påvisade antikroppar visar att du troligen inte haft covid-19.

Till dig som arbetar inom vård och omsorg

Du behöver själv bevaka provsvar och vidarebefordra resultat:

 • Vid PCR-provtagning får du bevaka ditt svar genom att logga in på 1177.se och du bör informera din chef om provsvaret.
 • Vid serologiprovtagning som erbjuds via din arbetsgivare får du själv bevaka ditt svar genom att logga in på 1177.se.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan