Läs andras frågor

Hur länge kan man ha lungcancer innan det märks?

Fråga

En släkting till mig har fått diagnosen skivepitelcancer i lungan. Han säger att han har fått information om att han har haft cancern i tio år.

Är det möjligt? Är det inte så att utvecklingsfasen kan ta upp till tio år? Inte kan man väl ha obehandlad skivepitelcancer i tio år och fortfarande vara vid god hälsa?

Svar

Tyvärr är det vanligt att lungcancern  gått långt när den upptäcks. Det tar tid från det att de första cellförändringarna kommit, till en cancer syns på lungröntgen. Hur lång tid varierar, men sannolikt är det en fråga om flera år. Om det tar så mycket som tio år går inte att svara på eftersom inga sådana undersökningar är möjliga att utföra på levande människor.

Ett sätt att försöka räkna ut hur lång tid det gått sedan cancern startade är att se hur stor tumören är och räkna ut hur många cancerceller det finns i tumören. Om det går att avgöra hur snabbt cancercellerna delar sig skulle det kunna gå att räkna fram när den första cancercellen uppstod. Då kan resultatet bli mer än tio år. Men sådana beräkningar blir väldigt osäkra eftersom takten för cancerns tillväxt kan variera.

De första cellförändringarna kan minska, till exempel hos en rökare som slutar röka. Nästa stadium kallas cancer in situ, om cancern fortsätter att utvecklas mer. Denna växer på ytan inuti ett luftrör. Cancer in situ ger inga symtom och är så liten att den inte upptäcks på röntgen. Cellförändringar och den här tidiga formen av cancer kan upptäckas genom att analysera slem som hostas upp från luftrören.

Det brukar vara först när cancern har blivit större som den ger hosta, som ibland kan innehålla blod. Upptäcks cancern relativt tidigt, kan en operation bota om det inte har hunnit bildas metastaser (dottertumörer), det vill säga att cancern spridit sig i kroppen.

Jag håller med dig om att det låter osannolikt att man kan överleva utan behandling i tio år från det att cancern upptäcktes. Däremot kan någon ha sagt att cancerns första stadium kan ha uppkommit för tio år sedan.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan