LÄS ANDRAS FRÅGOR

Hur går ett MMSE-test till vid demensutredning?

Fråga

Hur går ett MMSE-test till när man gör en demensutredning?

Svar

MMSE är en förkortning för Mini Mental State Examination. Undersökningen är också känd som MMT-test, Mini Mental Test och är ett test som används i demensutredningar. Det säger inte något om orsaken till demensen, utan visar om det finns brister i vad som kallas den kognitiva förmågan.

Den kognitiva förmågan är den intellektuella förmåga som gör att du kan tolka och förstå det som du iakttar av omgivningen. Den innebär även att du kan föra inre resonemang och dra slutsatser utifrån dessa.

Rent praktiskt innebär testet att du får olika frågor och uppdrag av den läkare eller sjuksköterska som gör undersökningen. Du ska svara i din egen takt, utan att känna stress. Det innebär att du kan behöva olika lång tid på sig. Vanligen klaras det av det på ett besök. Om man inte talar svenska ska det finnas en tolk.

Följande områden brukar finnas med:

  • Tidsorientering. Vad är det för år, månad och dag? Födelsedata.
  • Minne. Att komma ihåg och repetera föremål som nämns.
  • Uppmärksamhet och beräkning. Att subtrahera från 100, stegvis med 3 i taget. Att stava ett ord baklänges.
  • Språk. Att benämna utpekade saker i rummet. Att säga efter en mening, samt att skriva en mening. Att utföra ett uppdrag, såväl skrivet som beskrivet i tal.
  • Spatial förmåga: Att kopiera en teckning av två femhörningar som överlappar varandra.

Ofta används ett standardiserat formulär, där du får poäng för rätt utförda uppgifter.

Läs gärna mer på Socialstyrelsens sajt om MMSE, MMT-test.

Birgitta Ivarsson, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan