Läs andras frågor

Blir spermierna bättre efter en tids sexuell avhållsamhet?

Fråga

Vad jag förstått så nybildas spermier hela tiden. Hur påverkas spermierna och spermieproduktionen av längre sexuell avhållsamhet? Finns det några fördelar med sexuell avhållsamhet?

Svar

Det stämmer att det hela tiden bildas nya spermier. De produceras i testiklarna och sedan går de upp i bitestiklarna, där de mognar. Det tar ungefär två månader.

När du får utlösning minskar antalet mogna spermier, men det finns så stora mängder att de aldrig tar slut.

Nu vet inte jag hur lång tid du tänker när du skriver ”längre sexuell avhållsamhet”. Men det verkar snarast ha en negativ påverkan på spermierna. Det finns studier som tyder på att utlösningar med 7 till 10 dagars mellanrum ger sämre spermier.

Medan att ha utlösning varje eller varannan dag verkar öka spermiernas rörlighet och minska mängden dna-skadade spermier. Något som är en vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet.

Så även om ett antal dagars sexuell avhållsamhet säkert skulle öka mängden spermier i en utlösning, verkar det inte vägas upp av den bättre spemiekvalitén som sker vid täta utlösningar.

Läs gärna mer i vår text om mannens inre könsorgan. 

Johan Nilsson, Sjuksköterska

Till toppen av sidan