Att få hjälpmedel

Arbetshjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning eller en sjukdom kan behöva särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta. Själva arbetsplatsen kan också behöva anpassas. Du eller din arbetsgivare kan få bidrag för det.

Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som vanligtvis inte används där du arbetar. Hjälpmedlen är personligt anpassade för dig och det du behöver.

Arbetshjälpmedel kan till exempel vara utrustning som kompletterar en hörapparat, och gör att du som har en hörapparat hör bättre på möten. Det kan också vara utrustning som till exempel förstorar text eller omvandlar text till punktskrift om du har en synnedsättning.

Till toppen av sidan