Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel som du tar genom näsan

Läkemedel som du tar genom näsan kan vara flytande i form av nässprej och näsdroppar. Läkemedlen finns också i form av pulver.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Till toppen av sidan