Journalen i Norrbotten

Innehållet gäller Norrbotten

I Journalen kan du läsa journalanteckningar som är skrivna av vårdgivare i Norrbotten. Det kan även finnas journalanteckningar om dig från vårdgivare i andra regioner.

Din patientjournal

När du söker och får vård förs uppgifter in i en patientjournal som innehåller dokumenterade uppgifter om din vård. Patientjournalens användning regleras av patientdatalagen.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skriver ner sina bedömningar och åtgärder som rör din vård i journalen. Innehållet i patientjournalen skyddas av sekretess. Förutom du själv är det endast den personal som deltar i din vård som har rätt att läsa journalen.

Läs din journal

Du som är 16 år eller äldre, kan läsa din egen journalinformation genom att logga in på 1177.se och välja e-tjänsten Journalen. I Journalen kan du läsa journalanteckningar som är skrivna i Norrbotten tidigast från och med 1 september 2015. Det kan även finnas journalanteckningar om dig från vårdgivare i andra regioner.

Vad som visas och inte visas i Journalen beror på var vården ägt rum. Det innebär att den information du ser kan skilja sig mellan olika vårdgivare.

Uppgifterna som visas genom Journalen är en krypterad ögonblicksbild som inte sparas och som är skyddad från obehöriga. Journalen kan bara nås genom säker inloggning med e-legitimation.

Du kan även beställa utskrift av journalkopior där du sökt vård.

Om du inte vill läsa din journal

Du kan välja att försegla din åtkomst till Journalen så att det inte går att se journalinformation om du loggar in. På det sättet kan till exempel den som är i en utsatt situation inte mot sin vilja tvingas att visa sina journaluppgifter för andra.

Du kan försegla din journal genom att logga in på 1177.se, eller begära försegling genom kontakt med Ekonomistöd. För att häva försegling av din journal besöker du en vårdinrättning, till exempel den hälsocentral där du är listad. Där legitimerar du dig och fyller i en blankett.

Ekonomistöd

Telefon 0921-670 50

Barns journal

Är du vårdnadshavare kan du se ditt barns journalanteckningar tills barnet fyller 13 år. Barn upp till 16 år kan inte se sin egen journalinformation via nätet. Som vårdnadshavare kan du begära förlängd åtkomst till Journalen för barn över 13 år, till exempel vid kronisk sjukdom och funktionsnedsättning.

I undantagsfall kan åtkomst till journalanteckningar för barn spärras, om det kan vara till skada för barnet att vårdnadshavare kan se dem i Journalen.

Undantagen journalinformation

Vissa vårdenheter, journaltyper och sökord i patientjournalen visas inte i tjänsten Journalen.

Till toppen av sidan