Senast reviderad 2012-08-14

Hur allvarligt är det att ha karotisstenos?

Fråga

Hur allvarligt är det med 50%-ig stenos i karotis externa och interna på vänster sida?
Jag är drabbad av yrsel, nackvärk och koncentrationssvårigheter och ultraljudsundersökning har gett det här resultatet.

Svar

Det undersökningsfynd du beskriver behöver inte nödvändigtvis vara så allvarligt.

Karotis externa och interna är namnen på två halspulsådror, blodkärl som för blod till hjärnan. Stenos betyder förträngning. Det man har sett är alltså en förträngning av halspulsådrorna på vänster sida som motsvarar 50% av kärlens diameter.

En förträngning i halspulsådern beror som regel på åderförkalkning, det vill säga inlagring av fett och kalk i halspulsåderns väggar. Risken med en sådan förträngning är att det kan bildas blodproppar som kan föras vidare med blodströmmen och täppa till mindre blodkärl i hjärnan. Detta kan leda till övergående syrebrist inom ett område i hjärnan eller till stroke med en permanent skada på hjärnceller.

Symtom som kan tyda på stroke eller övergående syrebrist i hjärnan kan vara förlamningssymtom, känselnedsättning eller talsvårigheter. Även yrsel kan i vissa fall vara ett sådant symtom, även om det är mindre vanligt.

För att undersöka om man har förträngningar på halspulsådrorna kan man genomgå en ultraljudsundersökning. Om förträngningen är över 70% och det samtidigt finns symtom som tyder på syrebrist i hjärnan brukar man bli erbjuden en operation. Ju tätare förträngning desto större är risken för stroke.

De symtom du beskriver som yrsel, nackvärk och koncentrationssvårigheter är inte typiska för syrebrist i hjärnan till följd av förträngningar på halspulsådrorna, så jag skulle inte tro att du kommer att bli rekommenderad någon operation. Men eftersom jag inte har full kännedom om din situation är det förstås svårt att uttala sig säkert. Du måste diskutera saken vidare med din egen läkare.

Däremot är det viktigt att du tänker på och vid behov åtgärdar de riskfaktorer som rent allmänt finns för hjärt-kärlsjukdomar. Det innebär att du inte bör röka, att du bör motionera regelbundet och undvika övervikt, och att du vid läkarkontroller minst någon gång per år kontrollerar blodtryck, blodsocker och blodfetter.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin