Senast reviderad 2011-10-12

Är cerebral infarkt och cerebral trombos samma sak?

Fråga

Jag hade 1999 en cerebral trombos. Vad är det?
Jag har nu haft något som heter cerebral infarkt. Är det samma sak? Om inte, vad är det?

Svar

Cerebral trombos och cerebral infarkt är egentligen samma sak. Många brukar kalla det för att man har haft en propp i hjärnan, som utgör en del av begreppet stroke eller slaganfall på svenska.

Ordet cerebral kommer från cerebrum som betyder hjärna. Trombos är i princip en blodpropp, alltså en tilltäppning av ett kärl i hjärnan så att det blir helt stopp på blodflödet genom kärlet. I värsta fall dör då den bit av hjärnan som får sin syretillförsel och sin näring via det kärlet. Det döda vävnadsområdet kallas för en infarkt. I detta fall en cerebral infarkt eftersom den sitter i hjärnan. På liknande sätt kan man ha en blodpropp i hjärtat som då ger upphov till en hjärtinfarkt.

Den viktigaste behandlingen efter en hjärninfarkt, eller propp i hjärnan, är rehabilitering. Denna beror givetvis på hur stort handikapp man fått. Det kan ju vara från att man blir i stort sett helt återställd till att man blir helt förlamad i halva kroppen och kanske även tappar talförmågan.

Det näst viktigaste är att försöka minska risken för ytterligare blodproppar i framtiden. Det kan man göra genom att sluta röka, ta medicin mot högt blodtryck, proppar, höga blodfetter och diabetes om man har det. 

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin