Välja hälsocentral i Norrbotten

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du kan själv välja vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en hälsocentral i ett annat landsting.

Alla personer över 18 år kan fritt välja hälsocentral. För barn som är under 18 år väljer vårdnadshavaren.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

I Norrbotten är det enkelt att välja hälsocentral. Kontakta den hälsocentral där du vill lista dig. Glöm inte att uppge namn och personnummer när du gör ditt val. Du har flera alternativ:

  • 1177 Vårdguidens e-tjänster: Via denna tjänst kan du enkelt kommunicera med din hälsocentral. Alla hälsocentraler i Norrbotten erbjuder tjänsten. För att göra ett vårdval via 1177 Vårdguidens e-tjänster måste du skapa ett personligt konto. Läs mer på sidan om 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Ring till hälsocentralen. Om du inte får personlig hjälp följer du instruktionerna via talsvarsfunktionen.
  • Skicka ett meddelande till hälsocentralen via ett formulär på nll.se
  • Vid personligt besök. Meddela personalen så hjälper de dig.

Du kan när som helst välja en ny hälsocentral. Du kan välja så många gånger du vill.

Tillhöra en hälsocentral i Norrbotten

Vi rekommenderar att du gör ett aktivt vårdval, det vill säga att du väljer din hälsocentral. Om du inte gör ett aktivt val och är folkbokförd i Norrbotten listas du automatiskt på en hälsocentral nära din folkbokföringsadress. Är du osäker på vilken hälsocentral du tillhör? Fråga personalen på en hälsocentral, de kan hjälpa dig.

Valet av hälsocentral är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den hälsocentral de vill tillhöra. För barn upp till 18 år är det vårdnadshavaren som väljer. Nyfödda barn listas automatiskt på samma hälsocentral som modern.

Om du som förälder eller vårdnadshavare vill välja en annan hälsocentral till ditt barn kan du enkelt byta. Vi rekommenderar att du gör ett vårdval även för ditt barn. Du behöver inte välja samma hälsocentral för barnet som för dig själv. Barn som inte listas aktivt skrivs på samma hälsocentral som modern.

Bosatt i annat län?

Om du är folkbokförd i ett annat län än Norrbotten och vill lista dig på en hälsocentral i Norrbotten, krävs det att du gör ett aktivt val. Du kontaktar den hälsocentral du vill lista dig på på det sätt som beskrivs i texten ovanför. 

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälsocentral i ett annat landsting eller region än där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral och berätta att du byter och till vilken hälsocentral du byter. Berätta också på din nya hälsocentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra journalen om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Hitta och jämför vård

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en hälsocentral i Norrbotten betalar du en fastställd patientavgift.

Om du är folkbokförd i ett annat landsting och väljer att söka vård i Norrbotten måste du bekosta din sjukresa själv.

Fäll ihop

Hitta och jämföra hälsocentral

Hitta och jämföra hälsocentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du alla hälsocentraler i Norrbotten. Du kan också jämföra olika hälsocentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar. Läs mer om hur du gör för att jämföra hälsocentraler.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Publicerad:
2014-12-01