Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en hälsocentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från hälsocentralen eller någon annan mottagning.

Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka specialistvård i Region Norrbotten kan du behöva ha remiss till den mottagning du vill besöka. Ta därför reda på remisskraven i ditt hemlandsting.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vet att du vänder dig rätt. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en hälsocentral först. Vissa mottagningar kan du bara få komma till om du har blivit hänvisad av en hälsocentral. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd i Norrbotten kan du ofta boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när de har en tid eller ringer upp dig och kommer överens om en tid. Enligt vårdgarantin har du rätt till ett första besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Fäll ihop

Specialistvård du enklast når via hälsocentralen

Specialistvård du enklast når via hälsocentralen

I de allra flesta fall är det bäst för dig att få en första medicinsk bedömning av hälsocentralen. Om hälsocentralen bedömer att behov finns kommer du att remitteras vidare till den specialiserade vården. Med hälsocentralens medicinska bedömning som grund kan specialistmottagningen göra ett säkrare ställningstagande och medicinsk prioritering, och därmed erbjuda dig så bra vård som möjligt.

Fäll ihop

Specialistvård som kräver remiss

Specialistvård som kräver remiss

I Region Norrbotten krävs inte remiss för öppen specialiserad vård. Detta gäller både läkarbesök och sjukvårdande behandling (t ex sjuksköterska, sjukgymnast). I de allra flesta fall är det bäst för dig få en första medicinsk bedömning av hälsocentralen. Om hälsocentralen bedömer att behov finns kommer du att remitteras vidare till den specialiserade vården.

När det gäller slutenvårdens undersökningar (t ex röntgen) och labprover krävs alltid remiss från en läkare. Detsamma gäller operationer och/eller behandlingar som kräver att du är inneliggande på sjukhus.

Egenremiss/egen vårdbegäran

En patient har möjlighet att själv direkt kontakta en specialistmottagning för att söka vård. Patientens berättelse/beskrivning av sitt hälsoproblem betraktas som en vårdbegäran som ska hanteras och bedömas på samma sätt som en inkommen remiss från t ex hälsocentralen. Det är alltid mottagaren av remiss/vårdbegäran som avgör om den medicinska informationen är tillräcklig.

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att vända dig till en hälsocentral först.

Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

För att få mer information om en särskild sjukdom eller behandling kan du söka i de nationella kvalitetsregistren. I kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter.

Fäll ihop

Väntetider till behandlingen

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du också fråga på hälsocentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på webbplatsen Väntetider i vården, som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Fäll ihop

Välja specialiserad vård i annat landsting/region

Välja specialiserad vård i annat landsting/region

Olika landsting och regioner har olika regler för val av specialiserad vård. I en del landsting måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistmottagning. Läs om vilka landsting som kräver remiss för vilken typ av vård.

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård specialiserad vård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdgivare och berätta att du byter och till vem du byter. Berätta också på din nya mottagning var du har gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-23