Senast reviderad 2012-09-25

Kan buller påverka mitt foster?

Fråga

Jag är gravid i vecka 18 och har fått ett extraarbete i en väldigt bullrig fabrik.
Är detta något som kan påverka fostret negativt?

Svar

Höga bullernivåer kan öka stressen och tröttheten hos dig och också negativt påverka genomblödningen i livmodern och moderkakan. Exakt vad det har för betydelse är svårt att veta.

Yrkesmässig bullerexponering överstigande 85 decibel har kunnat sättas i samband med en ökad risk för att fostret inte växer som det ska. Fostret känner av utifrån kommande buller från omkring den 26:e graviditetsveckan då hörselorganen är färdigutvecklade. Fostervattnet och bukväggen dämpar ljudet till en viss del, men dämpningen är olika beroende på ljudets frekvens.

Höga bullernivåer innebär också risk för påverkan på fostrets hörselorgan, exempelvis vid impulsljud som vid skottlossning.

Om det är skadligt för dig och ditt foster eller inte, beror alltså på hur hög bullernivån är på din arbetsplats. Det här är en fråga som du bör ta upp med den barnmorska du har kontakt med på mödravårdscentralen.

Claes Ehinger, Läkare, specialist i allmänmedicin