Senast reviderad 2012-01-10

Jag är livrädd för att föda barn, kan jag få kejsarsnitt?

Fråga

Jag tror att jag är gravid, och barnet är verkligen efterlängtat. Men jag känner mig så fruktansvärt rädd för förlossningen. Kan man få förlösas med ett planerat kejsarsnitt på begäran? 

Svar

Om man känner att man är jätterädd för en vaginal förlossning så kan det vara ett skäl att läkaren beslutar om kejsarsnitt. Ingen kvinna ska tvingas att genomgå en vaginal förlossning idag. Jag tycker att du ska ta kontakt med din barnmorska så snart som möjligt och berätta om hur du känner dig. Vid de flesta förlossningskliniker finns en särskild mottagning för kvinnor med rädsla för förlossning. De kallas ibland Auroramottagning, och har ibland andra namn. Där arbetar erfarna barnmorskor, förlossningsläkare, psykologer och kuratorer.

Ökad kunskap om vad som händer då ett barn föds och möjlighet att få samtala om sin oro brukar hjälpa förvånansvärt mycket.  Många kvinnor känner sig från början panikslagna inför en vaginal förlossning och ser kejsarsnitt som enda möjligheten. Men med rätt hjälp och stöd är det faktiskt så att många ändrar sig under graviditeten och kan gå igenom en vaginal förlossning. En vaginal förlossning är alltid mer skonsam och riskfri för mor och barn. Oavsett om förlossning sker vaginalt eller med kejsarsnitt så tror jag att du skulle ha nytta av kontakten med personalen på specialkliniken.

I många andra kulturer är det vanligt att en annan kvinna, en medhjälperska finns med vid förlossningen. En sådan kvinna som alltså inte hjälper till med själva förlossningen utan är ett stöd för kvinnan kallas doula. En doula (ett grekiskt ord) är en kvinna som själv fött barn och som arbetar med att stödja andra kvinnor då de föder. Doulaverksamhet byggs nu upp även i Sverige och på många ställen finns möjlighet till sådant stöd under förlossningen. En doula ersätter inte pappans närvaro utan är ett stöd och komplement. Du kan läsa mer via länken här bredvid. 

Det finns också alternativ till kejsarsnitt om kvinnan är orolig. Ett sådant alternativ kan vara planerad igångsättning kombinerat med ryggbedövning vilket ger en mycket god smärtlindring. Ibland kan det ändå, trots bra bemötande och att alternativ erbjuds vara så att den gravida kvinnan känner stor rädsla. Om en vanlig förlossning känns omöjlig brukar man planera ett kejsarsnitt. Anledningen till att ett planerat kejsarsnitt är ett sistahandsalternativ vid förlossningsrädsla är först och främst att en vanlig förlossning är mycket säkrare för mor och barn.

Christina Ledin, Läkare, specialist i allmänmedicin