Senast reviderad 2013-10-09

Påverkar snusning förmågan att bli med barn?

Fråga

Vi är ett par som planerar att skaffa barn. Jag undrar om snusning försämrar förmågan att få barn?

Svar

Kunskapen om snusningens eventuella påverkan på både kvinnans och mannen förmåga att få barn är begränsad. Det finns en misstanke, men inga säkra bevis, om att nikotin kan påverka spermiekvaliteten. I några undersökningar har detta visats när det gäller rökande män. Om detta även gäller snusare är oklart. Man vet också att kvinnor som slutar röka har lättare att bli gravida. Kanske gäller det även snusande kvinnor.

Om det inte finns någon säker förklaring till att man inte blir gravid så finns det all anledning att försöka sluta röka eller snusa för att inte riskera att detta spelar en roll.

Om ett par inte lyckats bli gravida efter något års försök, kan en utredning göras.

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin