Planerad hemförlossning

Skriv ut (ca 2 sidor)

Planerad hemförlossning innebär att du väljer att föda barn hemma istället för på sjukhus. Det finns en del barnmorskor som hjälper till vid hemförlossningar.

Skriv ut

Det kan finnas många anledningar till att vilja föda hemma. Till exempel kan det vara att du känner dig tryggare i din hemmiljö, och därför kan slappna av bättre när det är dags att föda.

Vilka kan föda hemma?

Vilka kan föda hemma?

Du som är gravid bestämmer alltid själv om du vill föda hemma. För att minska risken för att någonting ska hända bör du däremot vara frisk och ha en graviditet som går som den ska. Det bör inte finnas några kända risker som kan påverka förlossningen.

Fäll ihop

Kostar det någonting?

Kostar det någonting?

Barnmorskorna som hjälper till vid hemförlossningen tar ut en avgift för sitt arbete, som du på de allra flesta håll i landet får betala själv. I vissa landsting kan du få ersättning för barnmorskans kostnader om du uppfyller vissa kriterier. Det kan till exempel vara att du ska bo på ett visst avstånd från ett sjukhus och ha genomgått en läkarundersökning några veckor före beräknad förlossning.

Vad som gäller där du bor kan du få information om från en barnmorskemottagning.

Fäll ihop

Hur gör jag om jag vill föda hemma?

Hur gör jag om jag vill föda hemma?

Om du vill föda hemma kan du prata med din barnmorska på barnmorskemottagningen, för att få reda på vilka möjligheter som finns just där du bor. Du kan också själv ta kontakt med en barnmorska som jobbar med hemförlossningar.

Barnmorskor som jobbar med hemförlossningar kan också kallas för hembarmorskor.

Fäll ihop

Hur går en hemförlossning till?

Hur går en hemförlossning till?

När du har fått tag på en barnmorska som kan vara med under din förlossning är det vanligt att först träffas och diskutera om en hemförlossning är lämplig för dig. Om det finns en blivande medförälder är det bra om hen är med i planeringen.

Du berättar om vilka önskemål och tankar du har och ni gör en plan inför förlossningen. Ni kommer noggrant att gå igenom hur förlossningen planeras gå till. Du får också information om vad du behöver ha hemma.

Du och hembarnmorskan bestämmer i vilket skede du ska kontakta barnmorskan när förlossningen har startat. Barnmorskan är beredd dygnet runt under tiden före och efter beräknat förlossningsdatum och kommer hem till dig när det är dags.

Vilka är med under förlossningen?

En eller två barnmorskor är med vid förlossningen. I övrigt bestämmer du och eventuell blivande medförälder själva vilka som ska vara på plats.

Kan behöva åka till sjukhuset

Det finns alltid en risk för att något oväntat ska hända under en förlossning. Om du föder hemma kan du behöva åka in till sjukhuset under pågående förlossning.

Fäll ihop

Efter förlossningen

Efter förlossningen

Efter förlossningen gör barnmorskan en första undersökning av barnet och av dig som har fött. Barnmorskan väger och mäter barnet och ger K-vitamin, om du vill det. Det görs också en så kallad apgarbedömning av barnet, då puls, andning, hudfärg, muskelspänning och hur barnet reagerar kontrolleras. På dig som har fött gör barnmorskan en undersökning av slidan, blygdläpparna och mellangården för att se om det har blivit några bristningar. I så fall syr barnmorskan dem på plats, med bedövning.

Det kan vara bra att låta en barnläkare undersöka barnet inom några dygn.

Fäll ihop

Läs mer om förlossning

Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-28
Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Nash, barnmorska, Åkermyntans barnmorskemottagning, Stockholm