Hjälp med psykisk hälsa i vardagen

Kontakta din hemkommun för hjälp och stöd för psykisk hälsa. Ring kommunens växel och fråga efter någon som kan hjälpa till med det du behöver. Du kan också läsa mer om till exempel stöd från skola eller socialtjänst och hitta mer kontaktinformation på kommunens webbplats.

Kommuner i Norrbotten

Sök gärna efter psykisk hälsa på din kommuns webbplats för samlad information om hur du enklast kan få hjälp och stöd.