Ultraljudsundersökning i Norrbotten

Du som är gravid och ska göra rutinultraljud vid Sunderby sjukhus kan boka din ultraljudstid via e-tjänsterna på 1177.se istället för att ringa och boka tid.

Efter utvärdering av e-tjänsten för ultraljud kommer även resten av länets ultraljudsmottagningar att erbjuda tidbokning genom att logga in på 1177.se

Text: John Sandström

Till alla nyheter