Patientenkät inom psykiatrin

Det är viktigt att du är nöjd med vården. Under perioden mars till maj genomförs därför en patientenkät inom den psykiatriska verksamheten. Vi hoppas att du som är patient vill delta i undersökningen i samband med ditt besök.

Personalen delar ut ett paket med inbjudan, frågeformulär och förfrankerat svarskuvert till de som vill delta i undersökningen. Det går också bra att besvara enkäten digitalt,  anvisningar finns i paketet.

Nationell patientenkät genomförs samtidigt i hela Sverige. Resultatet ger underlag till förbättringsarbeten i vården.

Tack för att du hjälper oss att förbättra vården.

Läs mer på patientenkat.se

Text: John Sandström

Till alla nyheter