Patientenkät för hälsocentraler under oktober

Det är viktigt att du är nöjd med vården. Därför skickar vi
ut en enkät till slumpmässigt utvalda patienter som besökt
en hälsocentral under oktober.

Om du får en enkät hem i din brevlåda är vi tacksamma om du fyller i den. Dina svar behandlas anonymt och hjälper oss att förbättra vården.

Nationell patientenkät genomförs samtidigt i hela Sverige. Resultaten ger underlag till förbättringsarbeten i vården. 

Läs mer på www.patientenkat.se

Text: John Sandström

Till alla nyheter