Förmaksflimmer har blivit vanligare

En ny rapport från patientorganisationen Riksförbundet Hjärtlung visar att fler personer får diagnosen förmaksflimmer. Enligt rapporten har över 370 000 personer i Sverige diagnosen i dag. Det är en ökning sedan den senaste rapporten som kom 2012.

En av orsakerna till ökningen är att Sveriges befolkning blir äldre och att sjukdomen är vanligare ju äldre man blir.

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet och ofta snabbare. Sjukdomen kan delas upp i attackvis förmaksflimmer och permanent förmaksflimmer. De skiljer sig åt genom att attackvis förmaksflimmer brukar gå över medan permanent förmaksflimmer inte gör det.

Det är viktigt att du får behandling om du har förmaksflimmer. Personer som har förmaksflimmer men som inte får behandling har en ökad risk att få andra sjukdomar som stroke och hjärtsvikt.

De flesta som har permanent förmaksflimmer behöver behandling med läkemedel.

Här kan du läsa mer om attackvis förmaksflimmer och permanent förmaksflimmer på 1177.se.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter