Smärtor i pungen hos pojkar

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Smärtor i pungen hos pojkar kan ha flera orsaker. En orsak är att testiklarna har vridit sig. Det gör mycket ont. Testikelvridning är sällsynt, men om det händer är det vanligast under spädbarnstiden eller kring puberteten, men det kan ske i alla åldrar.

På testikeln sitter ibland ett litet bihang som också kan vrida sig och orsaka smärtor i pungen, men det är inte farligt. Smärtan går över på några dagar. Detta är en vanligare anledning till smärta i pungen än testikelvridning.

En annan orsak till ont i pungen kan vara att en pojke som har ljumskbråck får ned en bit tarm i bråcket. Om tarmen ligger i kläm i bråcket och inte kan tryckas tillbaka så kallas det för inklämt ljumskbråck.

Små barn kan också få ont i pungen på grund av en infektion.

Symtom

Testikelvridning kan visa sig genom att

 • pojken får plötsligt ont i pungen eller nedre delen av magen på höger eller vänster sida och blir blek och tagen
 • pungen blir svullen och röd
 • en testikel blir öm.

Om det är testikelns bihang som har vridit sig brukar det enda symtomet vara att det gör ont i pungen.

Ett inklämt ljumskbråck kan visa sig genom att

 • pojken har ont i magen, ljumsken eller pungen
 • pungen eller ljumsken blir röd, spänd, svullen och öm
 • pojken ser sjuk ut, blir blek och kräks kanske.

Om pojken har en infektion i huden runt pungen kan pungen bli svullen, röd och öm. Svullnaden sitter i huden på pungen.

Behandling

Testikelvridning måste opereras så fort som möjligt för att pojken inte ska få bestående skador. Om bihanget vrids behövs ingen operation. Om pojken har ont bör man ge honom smärtstillande läkemedel. Ibland misstänker läkaren att testikeln har vridit sig, men upptäcker att det var bihanget som vridit sig och då tas det bort. Ett inklämt bråck opereras också, antingen direkt eller senare. En infektion behandlas med antibiotika.

När ska man söka vård?

Man ska söka vård direkt på en akutmottagning eller vårdcentral om en pojke får ont i pungen eller blir svullen i pungen och får ont i nedre delen av magen. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd om vart man ska vända sig.

Visa mer

Vad beror det på?

Vad beror det på?

Ovanligt - men viktigt att söka vård

Att få ont i pungen är ovanligt, men händer ibland. Om man får ont i pungen är det viktigt att söka vård direkt eftersom det är mycket svårt att veta vad som orsakar smärtan. En del besvär behöver opereras.

Om en pojke före puberteten får ont i pungen brukar orsaken vara någon av dessa:

 • Bihanget på testikeln har vridit sig.
 • Testikeln har vridit sig.
 • Inklämt ljumskbråck.
 • Infektion i huden.

Inflammation i bitestikeln är mycket ovanligt hos pojkar före puberteten och kommer därför inte att tas upp här eftersom det är vanligare hos vuxna män.

Läs mer: Om inflammation i bitestikeln.

Testikeln kan vrida sig – ovanligt och allvarligt

Pungen är den påse av hud som finns under penis. På insidan är pungen delad i två fack med en testikel i vartdera. Testikeln är upphängd i en sträng som innehåller blodkärl, sädesledare och muskeltrådar.

Även om det är mycket ovanligt kan smärtor i pungen hos pojkar bero på att en av testiklarna har vridit sig runt, så att strängen som testikeln är upphängd i snörps åt. Då stryps blodkärlen till testikeln, som får för lite syre och riskerar att skadas. Det gör ont och smärtan kommer oftast mycket plötsligt. Oftast upplevs smärtan tydligt på pungens ena sida men ibland kan pojken uppleva att det gör ont i höger eller vänster sida av nedre delen av magen. Pungen svullnar och blir röd, och testikeln blir öm.

Ju längre tid testikeln är vriden, desto större risk finns det för att den ska skadas permanent. Man ska söka vård omedelbart om man misstänker att en pojkes testikel har vridit sig. Om läkaren tror att det handlar om testikelvridning opereras pojken på en gång.

Testikelvridning är vanligast hos pojkar i början av pubertet då testikeln ökar i storlek, men kan förekomma i alla åldrar. Bland små barn är det vanligast veckorna före och efter födseln.

Oftast är orsaken till att det händer okänd. Det kan utlösas av ett kraftigt slag mot pungen. Det kan också bero på att en del pojkar är födda med en testikel lösare fäst inuti pungen.

Som förälder kan man inte göra någonting för att förhindra att barnet får testikelvridning. Hos en del barn vrider sig testikeln lättare och hos andra inte alls.

Bihanget på testikeln vrider sig

En anledning till att det gör ont kan vara att det så kallade bihanget på testikeln vrider sig. Bihanget är en medfödd utvecklingsrest som många har och som vrider sig hos en del. Det sitter på testikeln med ett litet skaft. Om bihanget snurrar stryps blodtillförseln till det. Man får ont, men behöver inte opereras. Smärtan försvinner på några dagar. Samtidigt försvinner bihanget, eftersom det inte får tillräckligt med syre. Den här orsaken till att det gör ont i pungen är betydligt vanligare än testikelvridning. Ibland kan en pojke ha flera bihang på samma testikel. Därför kan vridet bihang förekomma flera gånger hos samma pojke, även om det är ovanligt.

Inklämt ljumskbråck

Att ha ljumskbråck behöver inte ge några besvär, men om bråcket hamnar i kläm kan det göra väldigt ont.

När man har ljumskbråck pressas bukhinnan ut genom bukväggen och en sorts säck bildas under huden, detta kallas för ett bråck. Det brukar se ut som en rundad, oftast mindre, utbuktning under huden. Bråcket kan fyllas och spännas ut med bukinnehåll, till exempel en del av tarmen. Om innehållet kommer i kläm och inte kan tryckas tillbaka kallas det för inklämt ljumskbråck. Då stryps blodcirkulationen och testikeln eller tarmen kan skadas.

När man har inklämt ljumskbråck blir pungen röd, spänd, svullen och öm. Svullnaden sträcker sig ofta upp till ljumsken, som också kan bli röd. Pojken kan ha ont i magen, ljumsken eller pungen. Pojken ser sjuk ut och kan bli blek och svettig. Han kan få mycket ont och ibland kräks han. Om läkaren inte lyckas trycka tillbaka bråcket måste det opereras akut för att tarmen eller testikeln inte ska skadas.

Bråck hos barn är nästan alltid medfödda och det är långt ifrån alla som blir inklämda. Risken för inklämning är större hos barn som är yngre än ett år. Som förälder kan man inte göra någonting för att förhindra att barnet får ljumskbråck eller att det blir inklämt.

Infektion i huden

Små barn kan ibland få en infektion i huden runt pungen. Pungen kan då bli svullen, röd och känns öm när den berörs. Infektionen beror oftast på att pojken har en liten spricka i slemhinnan i ändtarmsöppningen. Sprickan gör att bakterierna kan spridas i huden från ändtarmen till pungen. Eftersom huden i pungen är så tunn kan svullnaden bli kraftig. Infektionen behandlas med antibiotika.

Fäll ihop

Diagnos och vård

Diagnos och vård

Sök läkare direkt

Om ett barn har ont i pungen eller svullen pung och får ont i nedre delen av magen på höger eller vänster sida ska man söka vård direkt på en akutmottagning eller vårdcentral. Det kan behövas en akut operation för att inte testikeln ska skadas vid testikelvridning, eller för att inte tarmen ska skadas vid ett inklämt bråck. Om det är möjligt bör en operation göras inom några timmar.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd om vart man ska vända sig.

Läkaren känner på pungen

Läkaren undersöker pungen och får en uppfattning om det

 • gör ont vid tryck på själva testikeln, vilket kan vara ett tecken på testikelvridning
 • går att känna en ömmande knuta vid testikelns övre ände, vilket tyder på en vridning av bihanget
 • finns ett inklämt bråck och om detta går att trycka tillbaka.

Ibland görs en ultraljudsundersökning, men enbart efter att läkaren bedömt att det inte ger ökade risker på grund av att det fördröjer en eventuell operation.

Testikelvridning opereras akut

Om läkaren misstänker testikelvridning opereras barnet så fort som möjligt.

Barnet får en liten mjuk plastslang, en så kallad venkateter, insatt i ett blodkärl med hjälp av en nål. En sjuksköterska för in nålen och den tunna plastslangen i ett blodkärl. Oftast sätts venkatetern på handens ovansida eller i armvecket. När plastslangen är på plats tas nålen bort och slangen fästs med ett förband. Genom venkatetern sprutas ett sömn- och bedövningsmedel in som gör att barnet sover och inte har ont under operationen. Som förälder är man med på operationsavdelningen tills barnet har blivit sövt och är sedan med igen när barnet vaknar på uppvakningsavdelningen.

Sedan opererar läkaren. Ett snitt görs i huden och testikeln vrids tillbaka så att inte blodkärlen kläms åt utan den får det syre den behöver. Testikeln sys sedan fast så att den inte kan vrida sig igen. Sedan sys operationssåret igen, oftast med stygn som löses upp av sig själv. I så fall behöver man inte ta bort några stygn. Om en testikel har vridit sig är risken större att också den andra sidans testikel vrider sig. Därför sys också den fast så att den inte kan vrida sig senare. Det brukar göras i förebyggande syfte vid samma operation. Själva operationen tar en halv till en timme beroende på att läkaren ibland vill se hur testikeln återhämtar sig och att även andra sidan kan behöva opereras.

Efter uppvaknandet kan en del barn må illa och kräkas. Därför brukar ett så kallat dropp vara kopplat till venkatetern, och få sitta kvar några timmar så att barnet inte får vätskebrist om han kräks mycket.

Barnet kan få åka hem några timmar efter operationen eller på morgonen om operationen skett under natten. Ibland får barnet komma på återbesök.

Ju längre tid vridningen pågått, desto större är risken för en bestående skada på testikeln. Ibland är testikeln redan så skadad att den måste opereras bort, det görs vid samma operation. Om testikeln har skadats av vridningen kan det vara tryggt att veta att man klarar sig bra med endast en testikel för att utvecklas till vuxen man och för att senare kunna bli pappa.

Efter operationen

För det mesta mår barnet helt bra redan några timmar senare. Det kan strama en aning i såret och ibland kan pungen vara röd och svullen. Barn behöver ingen speciell vila efter operationen, men det kan vara lämpligt att låta pojken vara hemma från förskolan eller skolan en dag.

Barn som går i skolan bör inte vara med på skolgymnastik och idrott i ungefär en vecka efter operationen, för att undvika slag mot operationsområdet, eftersom det kan göra ont. Det kan även vara bra att vara lite försiktig i lek och undvika att till exempel hoppa studsmatta. Barnet får duscha men inte bada till och med en vecka efter operationen. Läkningen brukar vara klar efter ungefär en vecka. Om stygn ska tas bort, kan det göras då.

Vridet testikelbihang behöver inte opereras

Om läkaren är säker på att smärtan beror på vridet bihang krävs oftast ingen operation. Smärtorna avtar för det mesta efter några dagar och bihanget försvinner. Under tiden kan man ge pojken smärtstillande läkemedel. Om smärtorna är långvariga eller mycket kraftiga opereras bihanget ibland bort.

Ibland misstänker läkaren att testikeln har vridit sig, men upptäcker vid operationen att det är ett vridet bihang. Då tas bihanget bort.

Bråck opereras

Om pojken har ett inklämt bråck försöker läkaren trycka tillbaka bråcket. Ibland får barnet ett starkt smärtstillande medel först. Om det går att trycka tillbaka bråcket sätts han upp på en väntelista för operation vid ett senare tillfälle, då svullnaden har lagt sig. Barn som är yngre än ett år opereras inom ett par veckor.

Om bråcket inte går att trycka tillbaka måste pojken opereras på en gång.

Läs mer om hur en operation av ett inklämt ljumskbråck går till.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-04-22
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Magdalena Fossum, barnkirurg, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm.