Undersökningar och provtagning

Förebyggande kostnadsfria undersökningar i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Regelbundna förebyggande undersökningar och provtagningar som görs för att leta efter allvarlig sjukdom hos utvalda grupper i befolkningen innan den gett symtom, kallas screening. Screening är kostnadsfri i Kronoberg. Undersökningarna erbjuds personer som är folkbokförda i Kronoberg. Du kan inte själv boka tid för undersökning, utan ska invänta kallelse eller erbjudande.

Du bestämmer själv om du ska delta i undersökningarna. Socialstyrelsen rekommenderar alla som blir erbjudna att delta eftersom det kan rädda liv.

Mammografi, för att hitta bröstcancer

Kvinnor i åldrarna 40-74 år kallas med cirka 20 månaders mellanrum. Undersökningen görs på mammografisektionen i Ljungby eller Växjö. Syftet med regelbundna undersökningar är att hitta och behandla bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge några symtom. Risken för bröstcancer ökar med åldern. Det finns goda möjligheter att bli frisk om cancertumören upptäcks tidigt.

Läs mer om mammografi

Gynekologisk cellprovtagning, för att hitta livmoderhalscancer

Kvinnor i åldrarna 23-50 år erbjuds gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Därefter kallas kvinnan vart femte år till och med att hon fyller 69. Genom regelbundna cellprovskontroller kan vården hitta och behandla cellförändringar innan de utvecklas till cancer.

Läs mer om cellprov

Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern, för att upptäcka risk att få ett brustet pulsåderbråck

Det kalenderår som män fyller 65 år får de ett engångserbjudande om att genomföra en ultraljudsundersökning av bukdelen av stora kroppspulsådern (bukaorta). Syftet är att upptäcka eventuellt bråck på kroppspulsådern, vilket sällan ger några symtom. Denna undersökning kostar 200 kronor. 

Pulsåderbråck som inte upptäcks kan växa och bli så stora att de brister, vilket är ett extremt allvarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård. Sjukdomen är fem till sex gånger vanligare hos män än hos kvinnor, därför erbjuds endast män att delta i screening av stora kroppspulsådern i buken.

Hemprovtagning, för att hitta tjock- och ändtarmscancer

Kronobergare i åldern 60–74 år får erbjudande om att lämna prov för eventuell förekomst av osynligt blod i avföringen. Erbjudandet återkommer vartannat år och genomförs i hemmet. Genom regelbunden provtagning kan osynligt blod i avföringen hittas, utredas vidare och behandlas så tidigt att individen slipper få andra symtom. 

Läs mer om tarmcancer

Till toppen av sidan