Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Hälsa och fritid i Kronoberg

Fritidshjälpmedel

Innehållet gäller Kronoberg

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Fritidshjälpmedel kan inte skrivas ut, du får bekosta dem själv.

Här kan du hitta olika typer av fritidshjälpmedel

För att prova dig fram till ett hjälpmedel eller en aktivitet som passar dig kan du låna fritidshjälpmedel av Funkibator ideell förening i Växjö, telefonnummer 0470-223 42.

Funkibator

Funkibator, låna eller hyr fritidshjälpmedel

Facebook, fritidshjälpmedel köp - sälj - sök - finn

Funktionshindersguiden Region Stockholm

Pegasos hjälpmedel

Stabergs sport och alpint

Specialcyklar, trehjuliga cyklar

Trehjulig cykel kan dock förskrivas till barn och ungdomar till och med 17 år. Vuxna kan få bidrag till specialcykel och stödhjul, liksom barn och ungdomar som har behov av annan specialcykel än vad som kan förskrivas enligt hjälpmedelshandboken. Bidraget utgår med 40% av anskaffningskostnaden, dock högst 3000 kr.

Behandlande arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast eller
synpedagog inom regionen och kommuner i Kronobergs län styrker behovet.

Intyg med kvitto skickas till: Region Kronoberg, Kundtjänst/Vårdstöd, Nygatan 20, 351 88 Växjö. Utbetalning sker först när kvitto kommit Vårdstöd tillhanda.

Cykeln ägs av användaren, som själv bekostar service och reparationer.

Ett urval av tillverkare/försäljare

www.monarkexercise.se

www.skeppshult.se

www.trident.se

www.armbike.se

www.livscyklar.se

www.decon.se

www.minicrosser.se

www.pernova.se

www.freedombikes.se

Till toppen av sidan