Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Fler behandlingar

Rehabiliteringsträning i bassäng - i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Träning i varmvattenbassäng är en skonsam träningsform. 

  • värmen ger uppmjukning och smärtlindring 
  • vattnets lyftkraft ger avlastning och ökad rörlighet
  • vattnets motstånd ger skonsam styrketräning.

Bassänger i Kronoberg

Region Kronoberg har fyra bassänger med 34-gradigt vatten.

Två bassänger finns på Sigfridsområdet i Växjö, en bassäng på centrallasarettet i Växjö och en på lasarettet i Ljungby. Vattnet i alla bassängerna renas med milt klor samt UV-ljus.

Bassängerna används till exempel av barn- och ungdomshabiliteringen, primärvården, psykiatrin, rehabkliniken Sigfrid, sjukhusen och vuxenhabiliteringen.

Sjukvårdande behandling

Din sjukgymnast gör en bedömning om du behöver bassängträning. Behandling i bassäng kan ske individuellt eller i grupp. Behandlingen ska ha ett uttalat syfte, mål med uppföljning och utvärdering. Efter behandlingsperioden utvärderas resultatet och din sjukgymnast gör en ny bedömning. 

Till toppen av sidan